Aktualności | Stawiamy na wiedzę i rozwój

Stawiamy na wiedzę i rozwój

Stawiamy na wiedzę i rozwój

Опубликовано: 31.05.2022 / Раздел: Miasto 

Od dwóch lat Gliwice – jako jedno z pięciu polskich miast – biorą udział w projekcie Intelligent Cities Challenge (ICC). Uczestnicy tej inicjatywy korzystają ze wsparcia wysokiej klasy ekspertów oraz dobrych praktyk innych europejskich ośrodków w zakresie stosowania zaawansowanych technologii cyfrowych i podnoszenia jakości życia mieszkańców. Gliwice, przygotowując nową strategię rozwoju miasta, platformę „DecydujMY!razem” i portal Gliwice Otwarte Dane, czerpią z doświadczeń z wdrażania narzędzi informatycznych wspierających partycypację społeczną.

W Inicjatywie 100 Inteligentnych Miast (Intelligent Cities Challenge) uczestniczy 100 samorządów wyłonionych w 2020 roku w konkursie Komisji Europejskiej. Skupiają się one na podnoszeniu swojej konkurencyjności, korzystając m.in. ze specjalistycznych webinariów i wymiany doświadczeń w konkretnych dziedzinach związanych z inteligentnym i zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich. Wiedzą dzielą się z nimi miasta-mentorzy: duńskie Aarhus, niderlandzki Amsterdam, belgijska Antwerpia, hiszpańska Barcelona, fińskie Espoo, niemiecki Hamburg, francuska Nicea oraz chorwacka Rijeka. ICC jest przy tym kontynuacją inicjatywy Digital Cities Challenge, w której 41 miast Unii Europejskiej tworzyło strategie transformacji cyfrowej.

Do tej pory w ramach ICC zorganizowano 4 spotkania (tzw. City Labs) w formule wykładów on-line, paneli dyskusyjnych i kilkudniowych warsztatów w mniejszych grupach. W połowie czerwca rozpocznie się 5. City Lab poświęcony mobilizacji społeczności lokalnych do współpracy w ramach realizowanych projektów oraz innowacjom miejskim.

Każde ze 100 „inteligentnych miast” określiło na starcie cel, do którego dąży, realizując działania w ramach ICC. Gliwice skoncentrowały się na partycypacji społecznej i cyfryzacji administracji. Oczekiwanym rezultatem dla gliwickiego samorządu jest przyjaźniejsza i sprawniejsza komunikacja z mieszkańcami, a przede wszystkim – bardziej aktywna i zaangażowana społeczność lokalna, mająca pełen dostęp do otwartych danych miejskich.

Udział w inicjatywie polega na tym, że miasto realizuje wybrane działania, otrzymując nie środki finansowe czy gotowe rozwiązania, ale bogate wsparcie doradcze miast mentorskich i ekspertów dziedzinowych – wyjaśnia Katarzyna Kobierska, szefowa Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, które wspólnie z Wydziałem Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach oraz Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych jest najbardziej zaangażowane w unijną inicjatywę. Te trzy jednostki w ramach ICC testowały różne przydatne rozwiązania włączające gliwiczan w prace nad strategią „Gliwice 2040”, doprowadzając do uruchomienia przez miasto Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej „DecydujMY!razem” (decydujmyrazem.gliwice.pl) oraz nowego portalu Gliwice Otwarte Dane.

Dzięki zaangażowaniu miasta w inicjatywę ICC wiedzą przy opracowywaniu Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej dzieliła się Irene Garrido, konsultant ds. planowania miejskiego w hiszpańskim oddziale firmy doradczej Arup. Natomiast założenia portalu Gliwice Otwarte Dane i jego wersja testowa były konsultowane z Alexem Gluhakiem – założycielem i prezesem zarządu Urban Data Collective, doświadczonym liderem projektów technologicznych i Internetu Rzeczy, aplikacji dedykowanych miastom i społecznościom miejskim.

W najbliższym czasie uczestnicy Inicjatywy 100 Inteligentnych Miast przygotują raporty końcowe, podsumowujące dwuletnie zaangażowanie w projekt. Przedsięwzięcie zakończy się w październiku.

- - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nowy portal Gliwice Otwarte Dane to miejsce, gdzie będą systematycznie udostępniane informacje o stanie miasta, w 8 grupach tematycznych. Została już uruchomiona pilotażowa wersja, teraz czas na Waszą opinię! Do 25 czerwca na stronie internetowej decydujmyrazem.gliwice.pl w dziale „Wypowiedz się” jest aktywna ankieta, którą możecie wypełnić i zgłosić swoje uwagi. W zależności od liczby i rodzaju złożonych uwag, pełne udostępnienie portalu Gliwice Otwarte Dane nastąpi najpóźniej do września.