O edukacji z otwartą głową i sercem

Добавлено: 24.01.2022 / Раздел:
pani prezydent Weber i organizatorki konferencji Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic, podczas konferencji w Cechowni (fot. G. Ożga / UM Gliwice)

Metoda DSE to efektywny model edukacji dzieci i młodzieży z zespołem Downa, której możliwości poznali także rodzice i pedagodzy z Gliwic. 22 stycznia w Cechowni w Nowych Gliwicach odbyła się konferencja warsztatowo-szkoleniowa zorganizowana przez fundacje Tośka i Przyjaciele oraz JA TEŻ. W konferencji udział wzięła Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za obszar edukacji.

Celem wydarzenia była szeroko pojęta dyskusja nad możliwością  wprowadzenia metody DSE (Down Syndrome Education) do gliwickich szkół i przedszkoli. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni rodzice, nauczyciele, terapeuci, opiekunowie i dyrektorzy placówek oświatowych. Prowadzący sesje warsztatowe – Małgorzata Bulczak, prezes zarządu fundacji JA TEŻ oraz członkowie fundacji Tośka i Przyjaciele – posiadają certyfikaty DSE International, międzynarodowej organizacji charytatywnej, która wspiera badania naukowe i dostarcza oparte na dowodach porady i informacje w celu poprawy wyników leczenia dzieci z zespołem Downa na całym świecie.

Konferencja odbyła się między godz. 10.00 a 16.00 i złożyły się na nią trzy sesje. Na początku wydarzenia został zaprezentowany Gdański Model Edukacyjny. Fundacja JA TEŻ wskazała sposoby budowania modelu edukacji dzieci z zespołem Downa na gruncie gliwickim. W drugiej części przedmiotem zainteresowania uczestników były narzędzia edukacji, takie jak edukacja wyprzedzająca i nauczanie rówieśnicze. W trzecim bloku warsztatowym była mowa o włączeniu społecznym, potrzebie budowania poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży z zespołem Downa. Nie zabrakło także czasu na dyskusję i wymianę doświadczeń.

Współpraca gliwickiego samorządu z fundacją Tośka i Przyjaciele na pewno poskutkuje zwiększeniem efektywności realizacji zadań na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodziców, a także świadczenia kompleksowej i spójnej pomocy dziecku i jego rodzinie. Przez to może przyczynić się do zwiększenia szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedszkola i szkoły niepubliczne, w tym te dedykowane dzieciom i uczniom z niepełnosprawnościami, są istotnym uzupełnieniem sieci publicznych przedszkoli i szkół w naszym mieście. Oferują one szeroki zakres zajęć i opiekę nad dziećmi. Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne podmioty realizujące zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju zapewniają zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Z ogromną radością odbieram wszelkie inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży i z przyjemnością wzięłam udział w dzisiejszej konferencji – powiedziała Ewa Weber, zastępczyni prezydenta Gliwic, odpowiedzialna między innymi za sferę edukacji w mieście.

Konferencja warsztatowo-szkoleniowa „DSE – Down Syndrome Education. Efektywna edukacja dzieci i młodzieży z zespołem Downa” została dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice.

w auli
w holu
w auli
w holu

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking