Sprawdź numery rachunków Urzędu Miejskiego!

Добавлено: 26.04.2022 / Раздел:
dłoń wystukująca kod na klawiaturze fot. Freepik / UM w Gliwicach

Od 1 stycznia Urząd Miejski w Gliwicach obsługuje Bank Millennium S.A. Jeśli z przyzwyczajenia lub niewiedzy dokonałeś wpłaty na dotychczasowy – poprzednio obowiązujący – numer rachunku w ING Banku Śląskim, możesz liczyć na automatyczne przeksięgowanie środków na odpowiednie rachunki w Banku Millennium S.A. (obecnie obsługującym UM) – ale tylko do 29 kwietnia do godz. 24.00.

Do 29 kwietnia włącznie wpłaty dokonane  na  dotychczasowe indywidualne rachunki w ING Banku Śląskim z tytułu:

  •    czynszu dzierżawnego nieruchomości miasta Gliwice i Skarbu Państwa,
  •    opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości miasta Gliwice i Skarbu Państwa,
  •    rocznych opłat przekształceniowych (dotychczasowych nieruchomości miasta Gliwice i Skarbu Państwa),
  •    podatków i opłat lokalnych,
  •    opłaty skarbowej

będą automatycznie przekazywane na odpowiednie rachunki w Banku Millennium S.A. (obecnie obsługującym UM). 29 kwietnia o godz. 24.00 rachunki prowadzone jeszcze w ING Banku Śląskim S.A. zostaną zamknięte!

Po tym terminie na potwierdzeniu transakcji przelewu musi znaleźć się właściwy rachunek prowadzony w Banku Millennium S.A.

Więcej informacji na stronie bip.gliwice.eu w zakładce Numery kont bankowych.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking