Aktualności | Ruch kolejowy na trasie Gliwice-Katowice będzie sprawniejszy

Ruch kolejowy na trasie Gliwice-Katowice będzie sprawniejszy

Ruch kolejowy na trasie Gliwice-Katowice będzie sprawniejszy

Опубликовано: 07.12.2021 / Раздел: Miasto 

Na trasie Gliwice-Katowice zostanie wybudowana druga para torów. To oddzieli ruch dalekobieżny od aglomeracyjnego i usprawni podróżowanie pociągami po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności dla tej inwestycji. To kolejny krok na drodze do budowy Kolei Metropolitalnej.

Projekt ten będzie poniekąd realizacją po ponad 30 latach planów budowy tzw. KRR czyli Kolejowego Ruchu Regionalnego na wydzielonej parze torów, nie dokończonej na przełomie lat 80. i 90. XX w. Tyle, że już w najnowszych technologiach i z uwzględnieniem oczekiwań mobilnościowych XXI w. – mówi Wojciech Dinges, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu GZM.
Inwestycja ma zwiększyć przepustowość na jednej z najpopularniejszych tras w regionie i doprowadzić do standardu, w którym pociągi będą kursować wewnątrz Metropolii co kilkanaście minut.
Umowę na opracowanie studium wykonalności podpisały: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, PKP PLK i TPF Sp. z o.o. Metropolia sfinansuje połowę kosztów studium wykonalności, które oszacowano na kwotę ok. 4 mln zł. Prace studialne mają potrwać do 2023 r.
Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK SA będzie przebiegała tak dobrze, jak dotychczas, a uważamy, że jest ona wzorcowa. Zaczynamy też współpracę z nowym wykonawcą prac studialnych i oczekujemy jak najwyższej jakości dokumentacji studialnej – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.
Równolegle Metropolia stara się o pozyskanie finansowania na 13 projektów w ramach rządowego programu Kolej+. Pod koniec listopada G-ZM złożyła w tej sprawie wymagane dokumenty do drugiego etapu naboru.
Zgłoszone projekty dotyczą one zarówno odtworzenia zlikwidowanych linii kolejowych, budowy dodatkowych torów lub ich modernizacji, jak również budowy nowych przystanków kolejowych. Są wśród nich dwa związane z Gliwicami:
•    przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice linii kolejowej nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald,
•    budowa nowego przystanku osobowego Gliwice ul. Bema na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.
Łączna szacowana wartość wszystkich zgłoszonych inwestycji to ponad 1,5 mld zł. Aby zwiększyć szanse w konkursie, GZM znacząco podniosła deklarowany wkład własny dla projektów liniowych.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie metropoliagzm.pl. (GZ-M/mf)

 

grafika-mapka