Aktualności | Szczęść Boże, Górnicy!

Szczęść Boże, Górnicy!

Szczęść Boże, Górnicy!

Опубликовано: 06.12.2021 / Раздел: Miasto 

Spotkanie barbórkowe to wyjątkowe wydarzenie podkreślające nie tylko znaczenie górnictwa dla gospodarki, ale też  jego rolę w tworzeniu kultury i obyczajowości Śląska. W Gliwicach górnicy świętowali podwójnie – 3 grudnia podczas uroczystości Barbórkowej Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej oraz 4 grudnia, podczas Barbórki w KWK Sośnica w górniczej parafii św. Jacka w Gliwicach Sośnicy. W uroczystościach wziął udział prezydent Gliwic Adam Neumann.

Tegoroczne obchody Święta Górników to z jednej strony tradycyjne uroczystości barbórkowe, z drugiej świadomość trudnego okresu w historii górnictwa oraz nadchodzących zmian w kontekście dekarbonizacji gospodarki. Wierzę, że wieloletnia i ścisła współpraca Miasta z Uczelnią pozwoli na wytyczenie nowych kierunków rozwoju branży nie przekreślając jednocześnie wieloletniego górniczego dorobku. Pokolenia górników ciężko pracowały, eksploatując złoża węgla i kultywując tradycje wydobywcze, wywierając ogromny wpływ na rozwój naszego miasta i regionu. Teraz, kiedy zostaliśmy postawieni przed wyzwaniem dekarbonizacji zapewniam, że podejmę wszelkie starania, aby zmniejszyć negatywne konsekwencje tych zmian. Wszystkim górniczym rodzinom życzę, by Święta Barbara otoczyła Was swoją opieką, dodała sił i wytrwałości. Szczęść Boże!  – mówi Adam Neumann, prezydent Gliwic.

Doroczne święto górników na Politechnice Śląskiej rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. Św. Michała Archanioła przy ul. Łużyckiej. Główne obchody, w gliwickiej Arenie, rozpoczął koncert Orkiestry Dętej KWK „Sośnica”. Tradycji stało się zadość - nie zabrakło „skoków przez skórę”, symbolizujących przyjęcie do stanu górniczego nowicjuszy – studentów I roku kierunków związanych z branżą wydobywczą, oraz wręczania górniczych odznaczeń. Prof. Andrzejowi Karbownikowi, rektorowi Politechniki Śląskiej w latach 2008-2016, nadano tytuł Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej. Obchody zakończył występ Akademickiego Zespołu Tańca Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”.
Obecna sytuacja jest dla nas wyzwaniem nie tylko z uwagi na zagrożenie koronawirusem i rosnącą liczbę zakażeń w naszym regionie, ale przede wszystkim z uwagi na transformację energetyczną, która szczególnie dotyczy górnictwa i przyszłości wydobycia węgla kamiennego. Sytuacja ta nie pozostaje bez znaczenia dla przyszłości kształcenia wykwalifikowanych kadr dla tej branży. Konieczne jest wytyczanie nowych kierunków rozwoju, a Politechnika Śląska ma w tym zakresie duży potencjał. Także dzięki współpracy z przemysłem i samorządami naszego regionu. Przed branżą górniczą i kadrą uczelni stawiane są nowe wyzwania i możliwości w zakresie zwiększania wydajności, automatyzacji procesów wydobycia kopalń, a także wykorzystania naszej wiedzy na rynkach międzynarodowych. Dostosowanie kształcenia i treści programowych oraz oferty dydaktycznej do możliwości obecnego i przyszłego rozwoju technologicznego, opracowanie efektywnych technologii wydobycia, przetwarzania i wykorzystania różnych surowców naturalnych, to główne kierunki naszych działań w kolejnych latach – mówił podczas spotkania rektor prof. Arkadiusz Mężyk.
W sobotę, 4 grudnia, prezydent Adam Neumann wziął udział w mszy świętej w intencji górników w kościele pw. św. Jacka w Sośnicy, która była zwieńczeniem obchodów Barbórki w KWK Sośnica. Była to również okazja do spotkania z rodzinami górników i rozmów z dyrekcją kopalni, w atmosferze przepełnionej troską o nadchodzące zmiany w sektorze górnictwa i przyszłość Sośnicy. (mf)

 

Prezydent Gliwic na scenie młodzi górnicy na scenie występ artystyczny na scenie