Gliwice na szczycie

Добавлено: 27.10.2021 / Раздел:
prezydent Gliwic odbiera nagrodę

Po raz drugi z rzędu Gliwice znalazły się na czele Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. I tak jak w poprzednim roku miasto okazało się szczególnie silnie we wskaźnikach obrazujących stan samorządowych finansów, co przekłada się na wysoki potencjał rozwojowy. W 17. edycji prestiżowego zestawienia „Rzeczpospolitej” Gliwice uznano za mistrza w takim gospodarowaniu wydatkami, by uzyskiwać najwyższe nadwyżki bieżące z korzyścią dla mieszkańców. W kategorii miast na prawach powiatu Gliwice wyprzedziły Katowice, Kraków, Gdańsk i Opole. Nagrodę dla miasta odebrał 26 października w Łazienkach Królewskich w Warszawie prezydent Gliwic Adam Neumann.

Odbierać tę nagrodę w tak szacownym gronie to wielki zaszczyt i zobowiązanie, bo od lat naszym głównym celem jest tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju miasta i jak najlepszych warunków do życia w Gliwicach. Ta nagroda to przede wszystkim sukces naszych mieszkańców, organizacji pozarządowych i gliwickich przedsiębiorców. Nie byłoby go bez konsekwentnej pracy mojego wieloletniego szefa – obecnie senatora, a przez 26 lat prezydenta Gliwic, Zygmunta Frankiewicza. Jestem dumny, że i mnie udało się do tego dołożyć, bo to podsumowanie trudnego pod wieloma względami roku 2020, zarazem pierwszego roku mojej prezydentury – mówił podczas wtorkowej gali podsumowującej wyniki rankingu prezydent Adam Neumann.

Ranking Samorządów to coroczne kompendium wiedzy o zrównoważonym rozwoju wspólnot lokalnych, dynamice inwestycji i poczynionych innowacjach. Wyróżniane są samorządy, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców. Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”. W zestawieniu brane są pod uwagę wszystkie gminy i miasta w Polsce (z wyjątkiem Warszawy), a oceny dokonywane są na podstawie publicznie dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i Ministerstwa Finansów oraz informacji podanych przez samorządy w ankiecie „RP”.

W 17. edycji Rankingu Samorządów Gliwice osiągnęły najlepsze wyniki w obszarze dbałości o mieszkańców.

Miasto może się m.in. pochwalić wysoką liczbą miejsc w przedszkolach czy wydatkami na gospodarkę mieszkaniową. – Przyciągnęliśmy do miasta bardzo wielu inwestorów, mamy wysokie dochody i dzięki temu możemy skupiać się w większym stopniu na podnoszeniu jakości życia – komentuje Adam Neumann, prezydent Gliwic. – Realizujemy obecnie duże inwestycje – tworzymy m.in. centrum przesiadkowe i przygotowujemy się do budowy miejskiego szpitala. Prowadzimy też duży program budowy mieszkań. Choć czas epidemii był trudny dla samorządów, Gliwice – dzięki swojej stabilności i wypracowywanej przez lata dobrej kondycji ekonomicznej – poradziły sobie lepiej niż wiele innych gmin – zauważa prezydent. – Zrównoważony rozwój to nasz priorytet. Dlatego wspólnie z mieszkańcami systematycznie pracujemy nad nową, kompleksową strategią miasta „Gliwice 2040”.  Chcemy pozostać miastem zorientowanym na przyszłość, tworzyć i wdrażać rozwiązania pozwalające sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu, wspierać potencjał rozwojowy gliwiczan, bo najważniejsi są ludzie.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking