Centrum Przesiadkowe: robota wre

Добавлено: 21.10.2021 / Раздел:
Centrum Przesiadkowe z lotu ptaka fot. R. Neumann / UM Gliwice

Już z daleka rzucają się w oczy charakterystyczne „fale” zadaszeń powstającego kompleksu. Równie wyrazista jest linia odsłoniętych murów oporowych odgraniczających teren przyszłego Centrum Przesiadkowego od zabudowanej kamieniczkami ul. Kolberga. Zmiany na placu robót wielkiej miejskiej inwestycji są coraz bardziej widoczne, a jesienna aura sprzyja budowlańcom.

W przyszłym budynku głównym CP trwa obecnie montaż termoizolacji, nieprzeziernych szyb, instalacji wentylacji i klimatyzacji, wewnętrznych fasad i drzwi aluminiowych oraz suchej zabudowy. Układane są kable zasilające i okablowanie strukturalne. Zamontowano już windę (wraz z konstrukcją szybu windowego – na razie bez szklenia) i dostarczono węzeł ciepła. Linie podziałów zewnętrznej elewacji zostały podkreślone okrywającymi ją od niedawna taflami przeziernego szkła.

W przyszłym budynku pomocniczym CP (z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem) gotowe jest pokrycie dachu wraz z podkonstrukcją stalową pod urządzenia na dachu. Zamontowano też podkonstrukcję pod elewację aluminiową. W środku obiektu trwają prace przy trasach kablowych.

Budowlańcy zakończyli montaż konstrukcji najwyższej wiaty zadaszenia – nad budynkiem głównym. Zajmują się obecnie pokryciem dachowym. Rozpoczęli także montaż konstrukcji stalowej piątego segmentu zadaszenia. Na pozostałych wiatach trwa układanie okładzin z siatek cięto-ciągnionych oraz obróbek z blachy tytanowo-cynkowej, układanie tras kablowych i okablowania. Montowane jest odwodnienie zadaszeń.

W ramach robót związanych z powstawaniem wewnętrznego układu drogowego na terenie Centrum Przesiadkowego kontynuowane są prace przy wykonywaniu poszczególnych warstw nośnych nawierzchni, układaniu krawężników i kostki betonowej. Rozpoczęto także zabudowę płyt granitowych na przyszłych peronach autobusowych. W sąsiedztwie powstającego Centrum, w ciągu ul. Toszeckiej wykonywano roboty ziemne oraz poszczególne warstwy nośne konstrukcji drogi. Przy ul. Tarnogórskiej rozpoczęto montaż nowych słupów oświetleniowych oraz słupów sygnalizacji świetlnej, wykonano wyspy dla pieszych oraz podbudowy i nawierzchnię asfaltową (bez warstwy ścieralnej) po prawej stronie jezdni. Na lewej stronie jezdni sfrezowano nawierzchnię asfaltową, rozpoczęto demontaż kostki brukowej i roboty ziemne.

W przyszłych przejściach podziemnych wykonano instalację wentylacji, montaż okablowania, zabudowano hydranty wewnętrzne. Trwa montaż ściennych płyt elewacyjnych oraz granitowych płytek na posadzkach.

Odsłonięto już wszystkie mury oporowe, jakie zostały wykonane wzdłuż ul. Kolberga i budowlańcy przygotowują się do montażu okładzin betonowych. W rejonie ul. Tarnogórskiej wykonywano w ostatnim czasie infrastrukturę podziemną, rozpoczęto też stawianie murów z gabionów, czyli siatkowo-kamiennych elementów budowlanych, które ze względu na nowoczesny, nieco surowy wygląd i organiczną strukturę są stosowane zarówno jako efektowne ogrodzenia domów, jak i wtapiające się w środowisko wzmocnienie dróg, nabrzeży, koryt rzek i skarp, a nawet dna morskiego.

W sąsiadującej z kompleksem Centrum Przesiadkowego zabytkowej wieży ciśnień zakończono prace naprawcze ścian i kopuły. Na tej ostatniej rozpoczęto układanie hydroizolacji. Wewnątrz obiektu zakończono montaż stolarki okiennej, wymurowano ściany działowe na parterze, wykonano suche zabudowy, rozpoczęto układanie płytek podłogowych i ściennych oraz ułożono okablowanie energetyczne i strukturalne. Budowlańcy kładą obecnie tynk renowacyjny na elewacji.

W niedalekiej przyszłości Centrum Przesiadkowe powstające po północnej stronie gliwickiego dworca kolejowego skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców. Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Roboty powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

Po południowej stronie dworca kolejowego przebudowany jest układ drogowy, który wraz z Centrum Przesiadkowym stworzy przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

Dobiegają końca prace związane z nowym zagospodarowaniem ul. Na Piasku. Pojawią się tam m.in. nowe latarnie oświetlenia ulicznego. Równolegle roboty prowadzone są na ul. Okopowej, gdzie przebudowywana jest sieć uzbrojenia podziemnego na odcinku od dworca PKP w kierunku placu Piastów. Powstają również miejsca parkingowe w obszarze pomiędzy pętlą objazdową przy dworcu a ulicami Okopową i Bohaterów Getta Warszawskiego. Od strony dworca w kierunku placu Piastów układana jest nowa nawierzchnia.

W rejonie placu Piastów prowadzone są prace związane z przebudową sieci cieplnej. Po wschodniej stronie wyspy centralnej placu oraz w jego północnej części (dotychczasowe miejsce postoju autobusów komunikacji miejskiej) realizowane są intensywne roboty związane z przebudową infrastruktury technicznej.

Przebudowę po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska S.A. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu miasta to ponad 41 mln zł. Umowny termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2022 r.

abner dofinansowanie EU
Centrum Przesiadkowe panorama
fot. R. Neumann / UM Gliwice
abner dofinansowanie EU
Centrum Przesiadkowe panorama

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking