Pilotażowy program zwalczania rdestowca

Добавлено: 19.10.2021 / Раздел:
Rdest Fot. Pixabay

Ruszył program pilotażowego zwalczania inwazyjnych gatunków obcych, który realizuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Usuwanie rdestowców prowadzone jest m.in. w rezerwacie przyrody Las Dąbrowa w Gliwicach.

Celem projektu jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej oraz wzrost odporności rodzimych ekosystemów. Na terenie całego kraju pracują nad tym zespoły eksperckie z krajowych ośrodków naukowych pod kierunkiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Akademii Pomorskiej w Słupsku i firmy Eco Future.
Do jednych z najbardziej uciążliwych inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia należą rdestowce, które negatywnie wpływają na skład i bogactwo gatunkowe zbiorowisk roślinnych, zmniejszając populacje gatunków rodzimych lub całkowicie je eliminując.
Rdestowce są okazałymi roślinami wieloletnimi, wykazującymi duże zdolności wegetatywnego rozmnażania. Głównym źródłem inwazji są szybko rosnące kłącza, które rozrastają się na odległość nawet 20 m od rośliny macierzystej, oraz pędy o dużej zdolności regeneracji z równie szybkim tempem wzrostu (nawet do 15 cm na dobę). Nowa roślina może rozwinąć się z fragmentu kłącza o długości 1 cm, o wadze 0,7 g, jak też z niewielkiego odcinka pędu zawierającego pojedynczy węzeł, umieszczonego w glebie lub w wodzie.
W rezerwacie przyrody Las Dąbrowa w Gliwicach, w ramach działań pilotażowych, zespół ekspertów z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach testuje usuwanie rdestowców metodą wielokrotnego koszenia oraz innowacyjną metodą siatkowania, niestosowaną dotąd w Polsce. W otulinie rezerwatu sprawdzana jest metoda polegająca na długotrwałym okrywaniu powierzchni zajętej przez rdestowce wraz ze ściółkowaniem.
Projekt „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich. (mf)

 

baner
baner2
baner
baner2

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking