Jak się mają miejskie spółki? Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

Добавлено: 07.10.2021 / Раздел:
budynek Technoparku z lotu ptaka Technopark wrósł w dzielnicę akademicką. To idealne miejsce rozwoju m.in. start-upów. Spółka ściśle współpracuje z Politechniką Śląską. Fot. materiały Technoparku

Spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy je jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie zadań służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic w 17 spółkach na koniec 2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy kolejną część cyklu poświęconego spółkom miejskim – tym razem Park Naukowo Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

Gliwicki Technopark istnieje od 2004 r. Zajmuje się organizowaniem szeroko pojętego wsparcia dla przedsiębiorców, m.in. poprzez transfer innowacyjnych technologii i promocję przedsiębiorczości, świadczy też specjalistyczne usługi szkoleniowe. Ostatnio spółka połączyła siły z największym w Polsce Technoparkiem w Poznaniu i razem wspierają transformację cyfrową i biznesową przedsiębiorstw. Ma też wsparcie Miasta Gliwice. Dzięki temu może inwestować w infrastrukturę.
W dwóch budynkach Technoparku działa obecnie prawie 80 przedsiębiorstw, po zakończeniu budowy trzeciego obiektu ich liczba wzrośnie. Miasto posiada w niej 68,38% udziałów.
W 2020 r. spółka wypracowała zysk w wysokości ponad 373 tys. zł, zrealizowała też kilka ważnych projektów, m.in. „Sieć Regionalnych Obserwatorów Specjalistycznych w Procesie Technologicznego Odkrywania”, który ma na celu wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu. W sierpniu spółka podpisała umowę na realizację projektu „Budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii w Gliwicach” – obecnie trwa budowa Inkubatora Nowoczesnych Technologii. Również w 2020 r. spółka pozyskała fundusze na rozwój nowoczesnego laboratorium. Ponadto Technopark prowadzi szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących oraz pomaga osobom bezrobotnym przekwalifikować się, by ponownie weszły na rynek pracy. Cyklicznie organizowane są również wydarzenia dla przedsiębiorców tj. Start It Up!, Dzień Nauki i Przemysłu oraz spotkania przy kawie.
Więcej informacji na temat Technoparku można znaleźć na stronie internetowej www.technopark.gliwice.pl. (mf)

 

Budynek Technoparku
Budynek Technoparku przy ul. Konarskiego. Swoje siedziby mają tam firmy z branży nowych technologii. Fot. A. Witwicki/UM Gliwice
wnętrze Technoparku
Do dyspozycji firm działających pod skrzydłami Technoparku są nowoczesne sale. Odbywają się tam m.in. spotkania, warsztaty i szkolenia. Fot. materiały Technoparku
baner
Budynek Technoparku
wnętrze Technoparku
baner

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking