Razem przeciw przemocy

Добавлено: 12.10.2021 / Раздел:
plakat

Widzisz – reaguj, doznajesz krzywdy – szukaj pomocy. Ruszyła kampania Razem przeciw przemocy. Bo razem jesteśmy silniejsi i możemy więcej! Nad kampanią organizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach honorowy patronat objął Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann.

Przemoc w rodzinie to każde zachowanie wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy, które narusza jej godność oraz podstawowe prawa i wolności oraz powoduje cierpienie i szkody. Przemoc prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw. Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem znęcanie się nad rodziną jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Aby zminimalizować to zjawisko i pomóc osobom doznającym przemocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zachęca do udziału w kampanii Razem przeciw przemocy.
W ramach akcji zaplanowano szereg działań, m.in. konferencję inaugurującą, szkolenia, warsztaty profilaktyczne oraz konkursy dla dzieci i młodzieży, a także promocję usługi telefonicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży #SŁUCHAWKA. Wszystko po to aby uwrażliwić na zachowania mogące przejawiać symptomy przemocy, nauczyć asertywności.
Chcemy zwrócić uwagę i zwiększyć wrażliwość społeczeństwa na przemoc i jej symptomy, nauczyć, jak jej przeciwdziałać i ośmielić społeczność lokalną do reagowania  na przejawy agresji i każdej formy przemocy. Chcemy działać na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności na rzecz rodzin przeżywających kryzysy związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia. Dlatego akcja będzie prowadzona interdyscyplinarnie, na wielu szczeblach i obejmie zarówno pracowników jednostek miejskich, jak i społeczność – potencjalne osoby doznające przemocy, jak i świadków tego typu zdarzeń. Kampania Razem przeciw przemocy wspiera Białą wstążkę, największą na świecie akcję przeciwdziałania przemocy – mówi Marzena Połomska, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Kampania będzie prowadzona w Gliwicach od października do grudnia 2021 r. Udział w wydarzeniach organizowanych przez OPS jest bezpłatny.
Od października informacje o kampanii, a także publikacje i inne materiały dotyczące przeciwdziałania przemocy, dostępne są na stronie www.opsgliwice.pl w zakładce „Formy pomocy”- „Razem przeciw przemocy” oraz na profilu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na portalu Facebook.

OPS przygotował również szereg innych wydarzeń, które mają na celu pomoc ofiarom przemocy.
Wsparcie można uzyskać m.in. podczas spotkań, które będą odbywać się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, gdzie zorganizowano specjalny, dedykowany kampanii punkt konsultacyjny.
Każda osoba będzie miała zapewnioną poufność i anonimowość rozmów, swobodę wypowiedzi oraz profesjonalne wsparcie.
Planowane spotkania:
•    Bibliotece Centralnej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17, w każdą środę 6, 13, 20 i 27 października w godz. od 11.00 do 13.00;
•    Filii nr 5 Biblioteki Miejskiej w Gliwicach przy ul. Perkoza 12, w każdą środę 3, 10, 17 i 24 listopada w godz. od 11.00 do 13.00;
•    Filii nr 21 Biblioteki Miejskiej w Gliwicach przy ul. Syriusza 30, w środę 1  i 8 grudnia w godz. od 11.00 do 13.00

W razie potrzeby możliwy jest również kontakt telefoniczny pod nr tel. 32/231-00-98, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. O kolejnych wydarzeniach w ramach kampanii „Razem przeciw przemocy” będziemy informować na stronie internetowej Miasta Gliwice www.gliwice.eu.
Przypominamy, że w Gliwicach przy ul. Fiołkowej 26 działa Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym, który udziela wsparcia osobom potrzebującym (tel. 32/ 300-01-11). Nad kampanią organizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach honorowy patronat objął Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann.
Link do relacji konferencji inaugurującej kampanię „Razem przeciw przemocy”: https://www.youtube.com/watch?v=PbKb_5GeDpA (mf)

 

 

 

grafika
oficjalna grafika
plakat
plakat2
plakat3
grafika
oficjalna grafika
plakat
plakat2
plakat3

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking