Złota odznaka dla Adama Króla

Добавлено: 28.09.2021 / Раздел:
Uroczystość wręczenia odznaki. Odznaczeni i odznaczający Fot. materiały Fundacji Habitat for Humanity Poland

Gliwiczanin dr inż. Adam Król, założyciel organizacji działającej na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Polsce, decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Założone przez niego Stowarzyszenie Habitat for Humanity Gliwice, połączone w 2015 r. z Fundacją Habitat for Humanity Poland, wybudowało ponad 120 mieszkań i pomogło ponad 1500 rodzinom.

30 lat temu Adam Król usłyszał o amerykańskiej organizacji Habitat for Humanity i postanowił przenieść na polski grunt jej ideę budowania trwałych i niedrogich domów dla niezamożnych rodzin, przy udziale samych potrzebujących, wolontariuszy oraz dzięki podarowanym materiałom budowlanych. Wraz z żoną Rhondą, oraz z grupą zaangażowanych społecznie członków-założycieli, utworzyli stowarzyszenie działające na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Polsce:  Towarzystwo Budowy Domów Nadziei Habitat for Humanity Gliwice – pierwszy oddział Habitat for Humanity w Europie, który stał się przykładem dla podobnych inicjatyw w Polsce i w innych krajach. W latach 90. Adam Król był inicjatorem założenia stowarzyszenia, następnie prezesem zarządu stowarzyszenia, dyrektorem ds. rozwoju, kierownikiem do spraw rozwoju w Fundacji Habitat Poland i Członkiem Zarządu Habitat for Humanity Poland.

W latach 1992-2010, dzięki Adamowi Królowi na gliwickim Koperniku powstało osiedle dla 69 rodzin w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Osiedle budowali wspólnie przyszli mieszkańcy i wolontariusze z Polski i zagranicy, pozyskano też darowizny finansowe i rzeczowe, co znacznie obniżyło koszt inwestycji. Do chwili obecnej organizacja wybudowała ponad 120 mieszkań i pomogła ponad 1500 rodzinom w całym kraju. Obecnie zajmuje się również rozwijaniem programu najmu społecznego, tworzeniem i popularyzacją koncepcji mieszkań treningowych dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspiera też technicznie, materiałowo i finansowo inne organizacje prowadzące placówki zamieszkania zbiorowego i pobytu dziennego, a także prowadzi działania rzecznicze w imieniu i na rzecz osób zagrożonych bezdomnością, biedą mieszkaniową lub mieszkających w niewłaściwych warunkach.

W 2018 r. Adam Król przeszedł na zasłużoną emeryturę pozostając jednak członkiem honorowym Zarządu Fundacji, Fundacja zaś nadal pracuje nad poprawą warunków mieszkaniowych w Polsce, dając szansę na wyjście z trudnej sytuacji i poprawę jakości życia wielu rodzin. (mf)

 

Adam Król
Fot. materiały Fundacji Habitat for Humanity Poland

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking