Park Zielonej Energii

Добавлено: 28.09.2021 / Раздел:
wizualizacja Parku Zielonej Energii fot. mat. pras. PEC – Gliwice

Gliwicka ciepłownia zostanie rozbudowana o nowy blok z kotłem wielopaliwowym, wytwarzającym ciepło i energię elektryczną. Inwestycja będzie kluczowym elementem gospodarki obiegu zamkniętego miasta Gliwice. Dzięki niej będzie możliwe pełne odzyskanie termiczne energii z odpadów komunalnych, ograniczenie zużycia węgla, obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz stabilizacja cen produkowanego ciepła. Za przygotowanie projektu, budowę oraz eksploatację Parku Zielonej Energii będzie odpowiedzialna miejska spółka: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice.

Park Zielonej Energii to ekologiczna i nowoczesna inwestycja, która będzie stanowić niezbędny element systemu gospodarowania odpadami w Gliwicach. Bezpieczny dla ludzi i środowiska obiekt będzie spełniać restrykcyjne przepisy środowiskowe – polskie i europejskie. Do wykorzystania w wielopaliwowym kotle parowym będą przeznaczone tylko te odpady resztkowe, których nie da się już odzyskać poprzez segregację i recykling.

Ilość produkowanych odpadów w naszym mieście wzrasta z roku na rok. Sporej ich części, np. odpadów wielkogabarytowych nie można odzyskać, są przeznaczone do utylizacji. W naszym obiekcie posłużą one jako paliwo, które wykorzystamy do produkcji ciepła i energii elektrycznej dla gliwiczan – podkreśla Krzysztof Szaliński, Dyrektor ds. Technicznych PEC – Gliwice. ­– Po zakończeniu budowy instalacji ilość wyprodukowanego ciepła będzie w stanie zaspokoić potrzeby niemal 47 tysięcy gospodarstw domowych – dodaje K. Szaliński.

Park Zielonej Energii będzie zlokalizowany na terenie należącym do PEC – Gliwice przy ul. Królewskiej Tamy 135, gdzie obecnie znajduje się ciepłownia. Jest to teren przemysłowy, zlokalizowany w bliskiej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych: autostrady A1, Drogowej Trasy Średnicowej oraz linii kolejowej E30 oraz poza terenami chronionymi przyrodniczo.  

Koszt powstania bloku wyniesie około 289 mln złotych. Suma ta obejmuje koszty dostaw, robót budowlano-montażowych, rozruchu instalacji, szkolenia, marży wykonawcy oraz rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Fundusze na budowę inwestycji będą pochodzić ze środków własnych PEC – Gliwice, ale wspomagać je będzie finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część kosztów mogą pokryć również fundusze unijne.

PEC – Gliwice planuje rozpoczęcie budowy Parku Zielonej Energii w 2023 r., obecnie trwa proces pozyskiwania zgód środowiskowych. Planowany termin oddania instalacji do użytku to koniec 2026 r. lub początek 2027 r. PEC – Gliwice będzie nadzorowało proces budowy oraz odpowiadało za eksploatację obiektu. 

Podobne obiekty w Polsce i na świecie

Park Zielonej Energii będzie zaawansowaną wielopaliwową wersją sprawdzonych i bezpiecznych przykładów obiektów, w których wdrożenie nowoczesnych rozwiązań odzyskania energii z termicznego przetworzenia odpadów okazało się sukcesem.

Obiekty odzyskujące energię z odpadów powstały w wielu krajach Europy Zachodniej, ale także w Polsce. Każdy z nich dostarcza energię elektryczną i ciepło na potrzeby miasta, stanowi przykład ekologicznej urbanistyki przemyślanej na nowo, służącej mieszkańcom. Krakowska instalacja funkcjonuje od 2016 r. i umożliwia przekształcanie 220 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku.

W wyniku spalania produkowane jest ciepło i energia elektryczna, która jest w znacznej części energią odnawialną, a więc zieloną. W 2017 roku, w ramach projektu Pasieka Kraków, obok budynku stanęły ule, które są pierwszą pasieką w Krakowie zlokalizowaną na terenie obiektu przemysłowego. Na obszarze zielonym wokół inwestycji znajduje się także oczko wodne, w którym żyją ryby i płazy.

Szwedzka Elektrociepłownia Högdalen w Sztokholmie znajduje się w niedalekiej odległości od osiedli mieszkaniowych, na terenie parku narodowego, zaledwie 12 km od centrum miasta. Obiekt otaczają tereny rekreacyjne, z których często korzystają mieszkańcy pobliskich osiedli, a elektrociepłownia jest uważana przez mieszkańców za swoistą oczyszczalnię powietrza.

Duńska Copen Hill w Kopenhadze uważana jest za jedną z najczystszych i najnowocześniejszych elektrociepłowni na świecie. Na jej dachu uruchomiono stok narciarski, a na terenie obiektu powstał również szlak turystyczny, plac zabaw dla dzieci i ścianka wspinaczkowa.

Spittelau w Wiedniu w swojej obecnej formie jest dziełem Friedensreicha Hundertwassera, wszechstronnego artysty i zwolennika ochrony przyrody. Cały kompleks produkuje około 460 tys. Mgh ciepła i około 40 tys. Mgh energii elektrycznej, która trafia do ponad 60 tys. mieszkań w Wiedniu oraz jednego z dwóch największych szpitali klinicznych na świecie – Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien (AKH). Architektura budynku stała się nieodłączną częścią krajobrazu Wiednia, a obiekt w dzielnicy Spittelau jest postrzegany jako przykład harmonii człowieka, natury i nauki połączonej z technologią.

Działania informacyjne

Strona internetowa Parku Zielonej Energii znajduje się obecnie w budowie, będzie dostępna w październiku br. Będzie można na niej znaleźć wszelkie dokumenty związane z inwestycją, dane techniczne, relacje ze spotkań, odpowiedzi na  najczęściej pojawiające się pytania, fakty i mity na temat termicznego odzysku energii, filmy i animacje obrazujące działanie inwestycji, korzyści dla mieszkańców związane z powstaniem PZE, a także blog z materiałami publicystycznymi.

Pakiet informacji na temat inwestycji jest dostępny na profilu Parku Zielonej Energii na Facebooku, gdzie będą także publikowane aktualności związane z procesem inwestycyjnym i funkcjonowaniem obiektu w przyszłości.

W kolejnych miesiącach inwestor planuje zorganizowanie spotkań informacyjnych , o których dokładnym terminie i lokalizacji mieszkańcy zostaną poinformowani. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje na temat inwestycji, wiedzę na temat innych tego typu obiektów działających w Polsce i za granicą, a także spotkać się przedstawicielami inwestora.

Ideą PEC – Gliwice jest wyjście z informacją do opinii publicznej, m. in. poprzez wykorzystanie miejskich nośników, zorganizowanie prezentacji na uczelniach, przygotowanie spaceru po terenie inwestycji dla mieszkańców, opracowanie broszury informacyjnej oraz wiele innych, o których Spółka będzie informować opinię publiczną.

(PEC – Gliwice)

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice

Sekretariat

Tel. 32 335 0 105, 32 335 0 106
E-mail:office@pec.gliwice.pl, sekretariat@pec.gliwice.pl

 

 

 

Dodatkowe informacje i kontakt dla mediów:

 

Joanna Wójcik

PR Specialist

Planet Partners

Tel. 690 014 453

E-mail:j.wojcik@planetpartnes.pl

Lokalizacja Parku Zielonej Energii
Lokalizacja Parku Zielonej Energii. Fot. mat. pras. PEC – Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking