W związku siła

Добавлено: 03.09.2021 / Раздел:
grupa samorządowców przed wejściem do zabytkowego teatru Uroczystą, jubileuszową sesję Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zorganizowano 2 i 3 września w Bielsku-Białej. Jak zawsze przyjęto ważne dla samorządów stanowiska i przeprowadzono istotne, merytoryczne debaty. Sesji towarzyszyły wystąpienia okolicznościowe w bielskim Teatrze Polskim oraz wręczenie Laurów Związku (fot. materiały prasowe ŚZGiP)

Dokładnie trzy dekady temu powstał Związek Gmin Górnego Śląska – dzisiejszy Śląski Związek Gmin i Powiatów. Działaniom tym towarzyszył wielki zapał, chęć zmian, radość z odzyskanej wolności po zmianach ustrojowych i potrzeba nauczenia się wspólnego samorządowego języka. Na przestrzeni lat udało się stworzyć największą regionalną organizację samorządową w Polsce, która na drodze merytorycznej pracy opartej na eksperckiej wiedzy, dialogu, zaufaniu i wzajemnym szacunku czuwa m.in. nad tym, aby stanowione przez rząd przepisy prawa w możliwie największym stopniu usprawniały jakość i zakres usług publicznych. Od początku istnienia związku jego ważnym członkiem są Gliwice.

Zawiązany w 1991 roku Śląski Związek Gmin i Powiatów zrzesza aktualnie 80% samorządów lokalnych z naszego województwa. To 142 jednostki samorządu terytorialnego, w tym wszystkie miasta na prawach powiatu, takie jak Gliwice. Śląski Związek Gmin i Powiatów, działając początkowo jako związek gmin, nieco później jako związek międzynarodowy (Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw, lata 1992–1999, aż do reformy ustrojowej państwa), a od 22 lat jako samorządowy związek regionalny, jest najlepszym dowodem na zdolność samorządowców do harmonijnej współpracy ponad podziałami oraz do patrzenia na lokalny rozwój znacznie szerzej niż sięgają granice jednej gminy.

Dziś już z boku obserwuję działalność związku, jednak tym, co szczególnie napawa mnie podziwem i optymizmem, jest pozycja Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w skali województwa i kraju. Organizacja ta od lat kojarzona jest z merytoryczną pracą, pragmatyzmem, zaufaniem i wzajemnym szacunkiem – podkreśla Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w latach 1995–2015, były wieloletni prezydent Gliwic, a obecnie senator i prezes Związku Miast Polskich.

Różnorodność, wiedza, modelowe rozwiązania

Wielkim atutem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest jego różnorodność. Członkami organizacji są gminy duże i małe, wiejskie i miejskie, górnicze i rolnicze, przemysłowe i turystyczne. Reprezentanci związku na bieżąco wymieniają się wiedzą i doświadczeniami w kluczowych dziedzinach funkcjonowania swoich gmin i powiatów oraz promują modelowe rozwiązania w dalszym rozwoju wspólnot lokalnych. Zbierają dane związane z ich funkcjonowaniem, tworząc analizy i raporty eksperckie.

Ważną domeną działalności związku jest opiniowanie nowelizowanych przepisów czy dokumentów strategicznych, zwłaszcza poprzez udział w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (reprezentując jednocześnie Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych). Organizacja czuwa w ten sposób nad tym, aby przepisy ogólnokrajowego prawa, w oparciu o które samorząd działa, poprawiały jakość i zakres usług publicznych.

W imię dobra lokalnych wspólnot i obrony interesów samorządu terytorialnego, Śląski Związek Gmin i Powiatów od lat zajmuje stanowiska w ważnych kwestiach politycznych i gospodarczych, przekazując stronie rządowej merytoryczne propozycje i krytyczne uwagi. Wypowiadał się m.in. w sprawach restrukturyzacji przemysłu Górnego Śląska, wypracowania optymalnego modelu systemu finansowania państwa, w tym samorządów, reformy służby zdrowia czy zmian w oświacie. W ostatnim czasie – podczas posiedzenia zarządu związku zorganizowanego w Arenie Gliwice na zaproszenie prezydenta Gliwic Adama Neumanna, członka zarządu ŚZGiP – zajmował się m.in. usprawnieniem procesu wdrażania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W ostatnich latach rośnie rola związków samorządów. Coraz aktywniejszy i coraz bardziej profesjonalny jest również nasz regionalny Śląski Związek Gmin i Powiatów. Dzieje się tak w dużej mierze za sprawą antysamorządowej polityki rządu. Tracimy cierpliwość i coraz bardziej zwieramy szeregi. Kolejne działania władz centralnych prowadzą do osłabiania samorządów. Dzisiaj mierzymy się z zapowiedziami Polskiego Ładu, którego przewidywane efekty finansowe dla polskich miast i wsi będą bardzo dotkliwe. Rządzący forsują jednak te rozwiązania i dodatkowo uruchomili w odniesieniu do nich machinę propagandową. W takiej sytuacji głos pojedynczego samorządu nie będzie słyszalny. Śląski Związek Gmin i Powiatów jest powszechnie ceniony za rzetelność i profesjonalizm. Ta marka związku bardzo przydaje się w debacie publicznej wokół spraw kluczowych dla przyszłości naszych społeczności lokalnych – komentuje prezydent Gliwic Adam Neumann.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking