Spotkajmy się, mieszkańcy Wójtowej Wsi!

Добавлено: 01.09.2021 / Раздел:
baner Wójtowa Wieś

Zapraszamy do rozmowy o przyszłości naszego miasta w ramach prac nad strategią „Gliwice 2040”! Przedstawiciele zespołu opracowującego ten dokument będą czekać na zainteresowanych, zwłaszcza mieszkańców dzielnicy Wójtowa Wieś, 4 września między 15.00 a 17.00, na skwerze przed Biblioteką Centralną przy ul. Zawiszy Czarnego, w ramach akcji Narodowego Czytania. Przyjdźcie koniecznie!

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking