Inauguracja roku szkolnego

Добавлено: 29.08.2011 / Раздел:

W czwartek, 1 września, w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 przy ul. Gierymskiego 7 odbędzie się miejska inauguracja roku szkolnego 2011/2012.

Wezmą w niej udział przedstawiciele Śląskiego Kuratorium Oświaty, Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, miejskich władz samorządowych oraz dyrektorzy miejskich jednostek oświatowych. Początek – godz. 13.00. W części artystycznej przewidziano m.in. występ szkolnego zespołu tanecznego „Talent”, uczniowskiego zespołu instrumentalnego „Rytm” oraz grupy teatralnej „Bajkowy Teatrzyk”.
*********
Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 6 od 1 września zmienia swoją siedzibę. Na czas prowadzonego generalnego remontu budynku szkoły, uczniowie wraz z nauczycielami zajmować będą pomieszczenia właśnie w ZSOS nr 7 przy ul. Gierymskiego. Każda ze szkół będzie funkcjonować jako odrębna jednostka oświatowa. Wszyscy uczniowie ZSOS nr 6 będą mieli zapewniony dowóz. Uczniowie niepełnosprawni, o podobnych potrzebach edukacyjnych, będą mieli okazję wspólnie uczestniczyć w zajęciach, korzystać ze specjalistycznych środków technodydaktycznych (Sala Doświadczania Świata, siłownia, pracownia informatyczna, dogoterapia, hipoterapia, zajęcia na pobliskim basenie „Delfin”), rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych (koła: teatralne, informatyczne, techniczne „Ceramika”, polonistyczne, taneczne, muzyczne, plastyczne), a także integrować się podczas imprez i uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Szczegółowych informacji udzielają Joanna Dutkiewicz, dyrektor ZSOS nr 6 (tel. 32/231-28-28) i Dorota Tarczyńska, dyrektor ZSOS nr 7 (tel. 32/231-42-01). (bom)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking