Technopolie w Gliwicach

Добавлено: 26.08.2011 / Раздел:

Od 29 do 31 sierpnia w Gliwicach gościć będzie 16 delegatów z 8 krajów przybyłych na 23 posiedzenie zarządu World Technopolis Association.

Prezydent Gliwic od trzech lat jest członkiem ścisłego grona kierującego pracami WTA, a Gliwice – jako jedyne polskie miasto – należą do tej prestiżowej organizacji. Głównym celem spotkania będzie omówienie przygotowań do przyszłorocznego zgromadzenia ogólnego WTA, które odbędzie się w naszym mieście. Delegaci wezmą także udział w międzynarodowej konferencji „Innowacje, badania i rozwój w regionach poprzemysłowych”.

WTA (Światowe Stowarzyszenie Technopolii) to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Daejeon w Korei Południowej, do której należy kilkadziesiąt najbardziej zaawansowanych technologicznie światowych ośrodków. Członkowie rekrutują się głównie spośród państw Dalekiego Wschodu, ale także z Europy – m.in. niemieckiego Frankfurtu i Heidelbergu, szwedzkiej Uppsali czy francuskiego Lille. Do tego grona zapraszane są też ośrodki, które dopiero rozpoczynają wdrażanie nowatorskich rozwiązań w przemyśle czy edukacji. Gliwice przyjęto w poczet WTA w 2005 roku, doceniając promowanie innowacyjności i uznając, że mają dobre perspektywy rozwoju.

Głównym celem WTA jest umożliwienie wymiany doświadczeń w promowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Stowarzyszenie wspiera transfer technologii, zarządzanie inkubatorami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz zapewnia platformę konsultacji. Co dwa lata jeden z członków stowarzyszenia organizuje zgromadzenie ogólne podsumowujące działania WTA. W 2012 roku organizatorem tej ważnej imprezy będą Gliwice. Do naszego miasta przyjedzie wówczas kilkuset delegatów z kilkudziesięciu państw. Przygotowanie takiego spotkania stanowi szansą na promocję Gliwic, Śląska i Polski na świecie.
W trakcie aktualnej wizyty przedstawiciele WTA chcą lepiej poznać miasto i omówić szczegóły związane z przygotowaniami do zjazdu. Spotkają się m.in. z prezydentem Gliwic, rektorem Politechniki Śląskiej oraz wieloma innymi osobami reprezentującymi podmioty zaangażowane w organizację zgromadzenia. Wśród zagranicznych delegatów znajdą się reprezentanci samorządów i innych instytucji m.in. z Korei Południowej, Chin, Tajwanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Australii.

Posiedzeniu zarządu WTA będzie towarzyszyć Międzynarodowa Konferencja „Innowacje, badania i rozwój w regionach poprzemysłowych”. Zostanie zorganizowana 30 sierpnia w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” – pod honorowym patronatem wicepremiera Waldemara Pawlaka i polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Rozpocznie się w południe i będzie okazją do prezentacji oraz porównania polskich, europejskich i światowych modeli wsparcia innowacyjności. O prelekcje w pierwszej części konferencji poproszono prof. Jana Kaźmierczaka – wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Marka Goliszewskiego – prezesa Business Centre Club, prof. Jana Kosmola – prezesa „Technoparku Gliwice”. W drugiej części głos zabiorą eksperci z uznanych światowych ośrodków innowacji.

Program konferencji

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking