Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!

Добавлено: 20.07.2021 / Раздел:
baner

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej zachęca firmy i instytucje z Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego do organizacji staży na stanowiskach księgowych. Akcelerator oferuje profity zarówno dla stażystów, jak i organizatorów staży.

W ramach trzymiesięcznych staży GAPR zapewnia stażystom stypendia, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW i zwrot kosztów dojazdu. Pracodawcy mogą liczyć na refundację części wynagrodzenia lub dodatku dla opiekuna stażysty. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.gapr.pl. (mf)

 

plakat

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking