Konkursy dla sportowców rozstrzygnięte – najważniejszy jest rozwój dzieci i młodzieży

Добавлено: 25.06.2021 / Раздел:
biegnące dzieci fot. A. Ziaja/archiwum UM w Gliwicach

Za nami pierwsze nabory wniosków oraz konkursy ofert na realizację zadań z zakresu sportu, przeprowadzone zgodnie z uchwalonymi w ubiegłym roku przez Radę Miasta Gliwice „Kierunkami rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku”. Miejskie dotacje będą przyznawane na szkolenie wszystkich zawodników (dorosłych, młodzieży i dzieci) oraz ich udział w turniejach sportowych.

Dla każdej z grup przeprowadzono odrębne nabory.

Po negocjacjach z  klubami reprezentującymi dyscypliny priorytetowe w grupie I (piłka nożna, koszykówka, futsal mężczyzn, piłka ręczna kobiet) przyjęto do realizacji uzgodnione cele sportowe i ustalono kwoty dotacji, które pozwolą je osiągnąć. Dla tej grupy po raz pierwszy został określony również minimalny próg środków własnych, które kluby zaliczone muszą przeznaczyć na realizację zadań współfinansowanych przez Miasto.

Dotacje w dyscyplinach priorytetowych w grupie II ( boks, curling, judo, ju-jitsu, kickboxing, kolarstwo, lekkoatletyka, modelarstwo lotnicze, orientacja sportowa, pływanie, siatkówka kobiet, szachy, szermierka, tenis stołowy) zostały przyznane na realizację celów sportowych zaproponowanych przez kluby. Przy ustalaniu wysokości dotacji wzięto pod uwagę m.in. poziom sportowy, jaki reprezentuje klub w danej dyscyplinie, zainteresowanie daną dyscypliną wśród mieszkańców Gliwic, dotychczasowe osiągnięcia sportowe, całkowity koszt realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz udział środków własnych, a także – co wielokrotnie podkreślały władze miasta – udział w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży.

To bardzo ważne aby – jak zdecydowali gliwiccy radni -  połowa kwot przyznawanych klubom sportowym była przeznaczana właśnie na szkolenie tych  zawodników. Wiadomym jest bowiem, że dalszy efektywny rozwój gliwickiego sportu w dużej mierze zależy od potencjału i umiejętności młodego pokolenia.

Między innymi właśnie dlatego kluby, które nie zakwalifikowały się do otrzymania dotacji w ramach I i II grupy dyscyplin priorytetowych, mogły składać wnioski w ramach otwartego konkursu ofert na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, ogłoszonego w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Po ocenie przez komisję wszystkich złożonych wniosków, klubom zostały przyznane dotacje.

Otwarty konkurs ofert na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży jest w Gliwicach nowością. Stąd też nowy sposób przyznawania klubom środków budżetowych. Przy ustalaniu wysokości dotacji wzięto pod uwagę średni jednostkowy koszt szkolenia jednego zawodnika w poszczególnych dyscyplinach (zespołowych bądź indywidualnych) w I półroczu 2021 roku, powiększony o 50% oraz liczbę zawodników. Dzięki temu wiele klubów uzyskało dofinasowanie na wyższym poziomie niż w latach ubiegłych – mówi Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in. za sferę sportu.

Nowością w tegorocznych naborach był także konkurs dedykowany osobom z niepełnosprawnościami. W ofertach można było zgłaszać pomysły na organizowanie zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Tymczasem w  najbliższych dniach zostanie opublikowane kolejne ogłoszenie konkursowe w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Przeprowadzone zostaną również nabory wniosków w wybranych dyscyplinach priorytetowych.

Szczegóły dotyczące aktualnych konkursów oraz rozstrzygnięcia już zakończonych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz Centrum 3.0.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking