Trwa usuwanie skutków wieczornych i nocnych burz

Добавлено: 25.06.2021 / Раздел:
Prace porządkowe przy ul. Pszczyńskiej Prace porządkowe przy ul. Pszczyńskiej. Fot. materiały CRG w Gliwicach

Minionej nocy nad Gliwicami przetoczyły się potężne burze z  obfitymi ulewami. Strażacy przeprowadzili 161 interwencji, 25 razy interweniowało Centrum Ratownictwa Gliwice.

To była trudna noc zarówno dla mieszkańców, którym spokojny sen zakłócały szalejące burze i podtopienia, dla kierowców, którzy próbowali przejechać po zalanych ulicach oraz służb, które realizowały stałe działania operacyjne na terenie miasta.
 Zalane zostały posesje i ulice, m.in.: Szara, Bielika, Staromiejska, Kolejowa, Słowackiego, Sikorskiego, Akademicka, Wyczółkowskiego, DK-88, Łabędzka, Główna i Oriona. Interweniowano przy zniszczonych kratach na potokach i rowach, zapadniętych chodnikach przy ul. Sikorskiego i Narutowicza, odsuniętych na skutek opadów pokrywach studzienek i osuniętej hałdzie przy ul. Pszczyńskiej – fragment ulicy nadal jest zamknięty dla ruchu w obu kierunkach (między skrzyżowaniami z ulicą Panewnicką a Świętego Jacka). Objazd poprowadzono ul. Kujawską.
Najtrudniejsza sytuacja była na zalewanych posesjach przy ul. Bielika i Staromiejskiej, osuniętej hałdzie przy ul. Pszczyńskiej, wystąpieniu Ostropki z koryta, która zalała ulicę Słowackiego. Bardzo wysoki był poziom Potoku Wójtowianka (przy kracie obok Teatru Miejskiego), który również groził wylaniem. W miejscach najniżej położonych takich jak wiadukty, czy obniżenia terenu woda tworzyła rozlewiska, uniemożliwiając przejazd. Występowały utrudnienia w komunikacji miejskiej – mówi Tomasz Wójcik, dyrektor Centrum Ratownictwa w Gliwicach.
Państwowa Straż Pożarna interweniowała w 161 przypadkach. Zgłoszenia dotyczyły głównie zalanych piwnic i posesji. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Gliwice podjęło 25 interwencji. Pracownicy CRG monitorowali też  zalane i problematyczne miejsca, przekazano worki z piaskiem do zabezpieczenia posesji przy ul. Bielika i Słowackiego. O sytuacji powiadomieni zostali wykonawcy odpowiedzialni za utrzymanie rowów i potoków. Utrzymywano stały kontakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które organizowało worki z piaskiem, przekazywano zgłoszenia firmom odpowiedzialnym za interwencyjne czyszczenie ulic. Niebezpieczne odcinki dróg zabezpieczała Straż Miejska.

Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych

W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce w ostatnich dniach na terenie Gliwic przypominamy o możliwości ubiegania się o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.
Kwota zasiłku wynosi do 6 tys zł.

Ponadto, w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym, pomoc może być również przyznana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 tys. zł, a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 tys. zł. Ewentualna pomoc powinna być poprzedzona szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń.

Informacji na temat składania wniosków udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach (nr tel. 32/335-96-00).

(mf/CRG)

 

ul. Czapli
Ul. Czapli. Fot. materiały CRG w Gliwicach
krata przy Teatrze Miejskim
Krata przy Teatrze Miejskim. Fot. materiały CRG w Gliwicach
Ul. Pszczyńska
Osunięta hałda przy ul. Pszczyńskiej. Fot. materiały CRG w Gliwicach
ul. Słowackiego
Ul. Słowackiego. Fot. materiały CRG w Gliwicach
Ul. Wyczółkowskiego
Ul. Wyczółkowskiego. Fot. materiały CRG w Gliwicach
Zbiornik przy ul. Bojkowskiej
Zbiornik retencyjny przy ul. Bojkowskiej. Fot. materiały CRG w Gliwicach
ul. Czapli
krata przy Teatrze Miejskim
Ul. Pszczyńska
ul. Słowackiego
Ul. Wyczółkowskiego
Zbiornik przy ul. Bojkowskiej

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking