Równe szanse – lepszy start

Добавлено: 24.06.2021 / Раздел:
wnętrze budynku Fot. materiały CKZiU

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach zakończyły się dwa projekty „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach”. Dzięki nim wyremontowano i doposażono szkolne pracownie, a uczniowie i nauczyciele mogli skorzystać z interesujących i rozwijających warsztatów i kursów.

Projekty o wartości niemal 4,5 mln zł zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Były również współfinansowane z budżetu Miasta Gliwice – na ten cel Miasto przeznaczyło ponad 2 mln zł.
Projekt powstał z myślą o placówkach edukacyjnych, wymagających wprowadzenia udogodnień architektonicznych i usprawnienia rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół dla osób z niepełnosprawnościami. Unia Europejska uznaje bariery środowiskowe za element bardziej utrudniający osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym niż ich ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. W 2000 r. Komisja Europejska przedstawiła komunikat „Ku Europie bez barier dla osób z niepełnosprawnością”, w którym przyjęła strategię zmierzającą do likwidacji wszelkich barier – mówi Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1.
W ramach projektu, w CKZiU nr 1 wyremontowano i wyposażono pracownie szkolne i dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowano nowe wejście do szkoły, zamontowano przeszkloną windę dla niepełnosprawnych uczniów i specjalne platformy. Nowe wyposażenie trafiło do dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań, pracowni hotelarskiej, pracowni obsługi, obsługi gości i obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej i warsztatów szkolnych. Inwestycja kosztowała 3,6 mln zł. Z budżetu Miasta Gliwice przeznaczono na ten cel niemal 2 mln zł, dofinansowanie uzyskano też z środków unijnych i państwowych.
W ramach projektu zorganizowano też kursy dla 150 uczniów, staże oraz praktyki zawodowe i wycieczki do zakładów pracy. W zorganizowanych kursach i szkoleniach zawodowych wzięło udział również 20 nauczycieli.
Realizacja części edukacyjnej projektu kosztowała niemal 877 tys. zł. Dotacja z budżetu Miasta Gliwice wyniosła 43,8 tys. zł. Projekt uzyskał też dofinansowanie z Unii Europejskiej i budżetu państwa. (mf)

 

klasa
Fot. materiały CKZiU
klasa2
Fot. materiały CKZiU
pracownia
Fot. materiały CKZiU
korytarz
Fot. materiały CKZiU
torty
Fot. materiały CKZiU
uczniowie
Fot. materiały CKZiU
klasa
klasa2
pracownia
korytarz
torty
uczniowie

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking