Małe dzieci. Żłobki? Opiekunowie?

Обновлено: 11.08.2011 / Раздел: / pdf

Dzięki niedawnym zmianom w prawie samorządy mają nowe możliwości wsparcia opieki nad małymi dziećmi – pisze w apelu opublikowanym 11 sierpnia na łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz.

Przez lata nie było prawnej możliwości zapewnienia przez miasto innych form opieki niż prowadzenie publicznych żłobków. Te natomiast musiały spełniać wymogi takie, jak np. szpitale, co powodowało, że ich utrzymanie jest bardzo drogie. Nie ma w Polsce miasta, które zapewniałoby miejsca w żłobkach dla wszystkich chętnych. W Gliwicach ze żłobków korzysta ok. 200 dzieci. Kolejka chętnych liczy ponad 600 osób, dzieci do lat 3 mamy natomiast 5500.
Miasta i gminy mogą teraz obok prowadzenia żłobków publicznych dotować żłobki niepubliczne oraz tzw. dziennych opiekunów. Korzystając z nowych możliwości, chcemy zwiększyć liczbę dzieci objętych pomocą miasta. Dotychczas mała grupa dzieci w żłobkach miejskich otrzymywała bardzo wysokie dofinansowanie z budżetu miasta (w większości w mniej więcej 90% kosztów). Rodzice dzieci, które nie znalazły miejsca w żłobku, nie otrzymywali żadnego wsparcia. Chcemy zmienić ten stan. Planujemy przeznaczyć na ten cel więcej pieniędzy niż do tej pory. W związku z tym proszę Państwa o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Państwa opinie pomogą w przygotowaniu nowych propozycji.

Pytania zawarto w ankiecie dostępnej m.in. na łamach „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice” (MSI nr 32/33 z 11 sierpnia, str. 2) oraz na stronie internetowej www.gliwice.eu (ankieta online). Wycięty z gazety i wypełniony druk można złożyć na stanowisku informacji Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach (parter, naprzeciwko wejścia głównego) lub przesłać pocztą na adres: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice. Termin przyjmowania ankiet upływa 1 września 2011 r. (lor)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking