"Nie" likwidacji bazy LPR

Обновлено: 10.08.2011 / Раздел: / pdf

Nie cichną pogłoski o likwidacji bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach.

Władze miasta sprzeciwiają się takim działaniom i podkreślają stałą gotowość do współpracy z LPR. List w tej sprawie adresowany do minister zdrowia, Ewy Kopacz, wystosował 1 sierpnia prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz. Kopię dokumentu przekazano również Robertowi Gałązkowskiemu, dyrektorowi LPR.

Przed kilkoma laty została podjęta decyzja o utworzeniu w Gliwicach bazy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”. We wrześniu 2007 roku zaczęła ona funkcjonować na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego. Lokalizację tę uznano wówczas za celową i optymalną z powodu m.in. podobnych odległości od dwóch sąsiednich baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (we Wrocławiu i w Krakowie), jak również korzystnego położenia Gliwic na skrzyżowaniu autostrad A4 i A1, umożliwiającego pokrycie szlaku tych tras zasięgiem działania śmigłowców LPR (zarówno w woj. śląskim, jak i w znacznej części woj. opolskiego) – czytamy we wstępie listu.
Gliwicka baza SP ZOZ LPR rozpoczęła działalność w bardzo krótkim czasie, korzystając z pomocy udzielonej przez władze miasta i Aeroklub Gliwicki. W 2007 roku Aeroklub Gliwicki udostępnił Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu część hangaru, w której zbudowano zaplecze socjalne dla załóg śmigłowca LPR. W niecałe dwa lata później, 9 kwietnia 2009 roku, SP ZOZ „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” nabył od Aeroklubu Gliwickiego działkę wydzieloną z terenu lotniska w Gliwicach, przeznaczoną docelowo na bazę LPR. Już wówczas miasto deklarowało plan modernizacji całego lotniska w celu podniesienia jego standardu. Zamierzenia te są nadal aktualne i znajdują się na etapie opracowywania szczegółowej koncepcji.
W kwietniu br. z dużą satysfakcją odnotowałem fakt sprowadzenia do gliwickiej bazy LPR supernowoczesnego śmigłowca ratunkowego EC 135. Dotychczasowe działania ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w sposób znaczący wpłynęły bowiem na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gliwic i całego regionu obsługiwanego przez gliwicką bazę. W ciągu 4 lat ratownicy ci wielokrotnie uczestniczyli w ryzykownych akcjach ratowniczych, niosąc szybką i fachową pomoc ofiarom wypadków i zdarzeń.
Z powyższych względów ze zdumieniem odbieram informacje o planach likwidacji bazy LPR w Gliwicach. Chcę podkreślić, że z punktu widzenia władz miasta zmiana lokalizacji jest słabo uzasadniona. Jednocześnie potwierdzam naszą stałą gotowość do współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
– deklaruje Zygmunt Frankiewicz. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking