Dzień Samorządu Terytorialnego. Nasze wspólne święto

Добавлено: 27.05.2021 / Раздел:
rynek z lotu ptaka fot. R.Neumann/UM Gliwice

27 maja świętujemy Dzień Samorządu Terytorialnego. To właśnie tego dnia w 1990 r. odbyły się pierwsze po II wojnie światowej w pełni wolne wybory samorządowe. Odrodzenie samorządności było możliwe dzięki uchwaleniu przez Sejm kontraktowy ustawy o samorządzie terytorialnym, która po 40 latach tzw. centralizmu demokratycznego przywracała w Polsce system władzy samorządowej.

Artykuł 1.1 ustawy stanowił: „Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową“. Społecznościom lokalnym nadano prawa do zarządzania częścią spraw publicznych, a miasta i gminy otrzymały własne źródła dochodów oraz możliwość decydowania o wydatkach. To był początek wielkich zmian w Polsce i nieustającego rozwoju Gliwic, które  przyciągnęły wielkich inwestorów do strefy ekonomicznej, pozyskały ogromne fundusze z UE m.in. na rozwój infrastruktury drogowej i terenów inwestycyjnych pod przemysł wysokich technologii, odnowienie i  modernizację zabytkowej tkanki miasta, nowe obiekty sportowe i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.Obecnie, gdy coraz częściej pojawiają się pomysły na centralizację kolejnych dziedzin życia, warto zadać sobie pytanie „Czym jest dla mnie samorząd i co nam – mieszkańcom – daje jego istnie nie?”. O odpowiedzi orazżyczenia dla samorządu z okazji święta poprosiliśmy Marka Pszonaka,  przewodniczącego Rady Miasta Gliwice, prezydenta Gliwic Adama Neumanna oraz zastępców prezydenta: Mariusza Śpiewoka, Aleksandrę Wysocką i Ewę Weber. (ap)

Marek Pszonak przewodniczący Rady Miasta Gliwice:
Samorząd to przede wszystkim wspólnota oraz niezależność od kaprysów tej czy innej władzy w Warszawie. W każdej wspólnocie zdarzają się oczywiście spory i nieporozumienia, ale w Gliwicach i – jak sądzę – wielu innych miastach w Polsce to, że możemy sami decydować o swoich sprawach, przynosi świetne efekty. Samorządowi życzę niezależności, a samorządowcom odwagi w podejmowaniu właściwych decyzji. Aby zawsze kierowali się wspólnym dobrem, a nie partykularnymi interesami.

Adam Neumann prezydent Gliwic:
Samorząd jest dla mnie przejawem wolności, możliwością samodzielnego stanowienia o swoich sprawach. Jest wiele spraw wspólnych dla obywateli – mieszkańców jednego miasta, dzielnic, osiedli... Samorząd terytorialny jest odpowiedzią na ich potrzeby, dlatego powinien być wyrazem woli mieszkańców jak najmniej narażonym na wpływy, naciski i rozkazy płynące z zewnątrz. Życzę Samorządowi, aby wolność stanowienia o sobie – jak najszerzej rozumiana – nie była zakłócana! Aby nie odbierano mu prawa do samostanowienia... Aby administracja centralna pozwoliła na samodzielną diagnozę, wybór i realizację rozwiązań najlepszych dla społeczności lokalnych z uwzględnieniem najlepiej pojętych interesów mieszkańców. To wszakże pretekst jego utworzenia i najważniejsze zadanie w codziennej pracy samorządowej tysięcy ludzi.

Mariusz Śpiewok I zastępca prezydenta Gliwic:
Samorząd to przede wszystkim możliwość rozwoju. To znajomość lokalnych warunków, która pozwala na ustalanie priorytetów oraz daje możliwość decydowania o własnych sprawach. Tam, gdzie decyzje podejmowane są blisko mieszkańców, tam widoczny jest postęp, rozwój i lepsza jakość życia. Decentralizacja i możliwość wybierania swoich reprezentantów w demokratyczny sposób sprawia, że mieszkańcy mają realny wpływ na to, w jakim kierunku podążają sprawy w ich najbliższym otoczeniu. Samorządowcom życzę wytrwałości w mierzeniu się z problemami, jakie przynosi każdy dzień oraz (a może przede wszystkim) z coraz liczniejszymi próbami szkodliwego centralizowania państwa.

Aleksandra Wysocka II zastępca prezydenta Gliwic:
Samorząd to moja mała ojczyzna, lokalna wspólnota, która daje poczucie siły i współdziałania. Z jednej strony jest dla mnie przestrzenią do realizacji wyzwań, patrzenia na sprawy i problemy oczami mieszkańców, z drugiej daje nam – mieszkańcom – silne poczucie współtworzenia przestrzeni, w której chcemy mieszkać, pracować i odpoczywać, realnego oddziaływania na rzeczywistość, która nas otacza. Czego życzyć samorządowi? Porzucenia myśli, że ktoś z daleka od samorządu wie lepiej, co dla nas jest ważne, jak mamy żyć, w jakim kierunku się rozwijać...

Ewa Weber III zastępca prezydenta Gliwic:
Samorząd jest gwarancją odnalezienia złotego środka, który pozwala zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa. To możliwość ciągłego kreowania rozwoju  miasta. dzięki stałej współpracy władz miasta z mieszkańcami, środowiskami lokalnymi, biznesem i nauką. Miasto to żywy organizm, który musi się rozwijać, by nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością. Efektywne rozwiązywanie pojawiających się problemów, odpowiadanie na bieżące wyzwania i umiejętne wykorzystywanie dostępnych narzędzi i systemów do ciągłego rozwoju pozwala budować przyjazne do życia miejsce i przekłada się na zaufanie i zadowolenie mieszkańców. Życzę samorządowi pomyślnej realizacji przedsięwzięć i zadań, niegasnącego zapału do podejmowania nowych wyzwań, społecznej akceptacji, która stanowi źródło satysfakcji i motywacji do dalszej pracy oraz ciągłego rozwoju w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców.

wypowiedź Marka Pszonaka,przewodniczącego Rady Miasta Gliwice
wypowiedź Adama Neumanna, prezydenta Gliwic
wypowiedź Mariusza Śpiewoka, zastępcy prezydenta Gliwic
wypowiedź Aleksandry Wysockiej, zastępcy prezydenta Gliwic
wypowiedź Ewy Weber, zastępcy prezydenta Gliwic
wypowiedź Marka Pszonaka,przewodniczącego Rady Miasta Gliwice
wypowiedź Adama Neumanna, prezydenta Gliwic
wypowiedź Mariusza Śpiewoka, zastępcy prezydenta Gliwic
wypowiedź Aleksandry Wysockiej, zastępcy prezydenta Gliwic
wypowiedź Ewy Weber, zastępcy prezydenta Gliwic

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking