Skorzystaj z pomocy asystenta

Добавлено: 31.05.2021 / Раздел:
kobieta na wózku inwalidzkim korzysta z windy z osobą towarzyszącą fot. Freepik

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach rozpoczął realizację programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2021" - informuje  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.  Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. 

Zapraszamy pełnoletnich mieszkańców Gliwic, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (orzeczeniem równoważnym) chcących skorzystać z programu do składania wniosków. Wnioski przyjmowane będą do  31 maja 2021 r.

Program finansowany jest ze środków Funduszu  Solidarnościowego, wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 522 746,10 zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej.

Szczegółowe informacje natemat realizacji projektu może otrzymać pod nr tel.: 32 335 96 32.

 

plakat

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking