Co z tą fontanną?

Добавлено: 26.07.2011 / Раздел:

fot. S. Zaremba

Od momentu odbioru technicznego fontanna na Placu Piłsudskiego jest systematycznie sprawdzana i testowana.

Po kilkudniowych obserwacjach Miejski Zarząd Usług Komunalnych zdecydował się na podjęcie dodatkowych prac, które mają usprawnić funkcjonowanie wodotrysków. Z czym związane są te poprawki? − Na terenie Placu Piłsudskiego, na wysokości 4 m, umieszczony jest czujnik wiatru, który steruje pracą fontanny. Z chwilą przekroczenia siły wiatru powyżej 1,5 m/s następuje jej awaryjne wyłączenie. Po konsultacjach z biurem projektowym oraz z wykonawcą prac podjęta została decyzja o zwiększeniu wartości czujnika wiatru do 2 m/s. Ponieważ Plac Piłsudskiego znajduje się w tzw. „korytarzu powietrznym”, podniesienie wartości czujnika wiatru powoduje wydostawanie się wody poza misę fontanny − na chodnik i ulicę. W wyniku tego do instalacji technologicznej dostają się zanieczyszczenia, które powodują awaryjne wyłączanie się fontanny − informuje Krystian Tomala, dyrektor Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest zmiana konstrukcji niecki fontanny. W ciągu kilku najbliższych dni na placu przeprowadzone zostaną prace polegające na: wykonaniu dodatkowych obrzeży granitowych w celu zabezpieczenia trawnika przed spływającą z fontanny wodą, poprowadzeniu odwodnienia liniowego, które będzie odbierać nadmiar wody z fontanny do obiegu zamkniętego, zastąpieniu części trawnika żwirem płukanym. Usunięty trawnik zostanie wykorzystany na terenie przyległym do Palmiarni. Jak najszybsze wykonanie tych poprawek jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania fontanny w przyszłości. (sza)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking