Porozmawiajmy o Gliwicach

Добавлено: 16.03.2021 / Раздел:
śródmieście Gliwic fot. R.Neumann

Kolejne z cyklicznych spotkań kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad Dzielnic odbyło się w czwartek, 11 marca, w trybie zdalnym. Miało nieco zmienioną formułę - zostali na nie zaproszeni wszyscy członkowie Rad. Aktywny udział brali delegaci, a pozostali chętni mogli śledzić transmisję na żywo w internecie.

Zgodnie z deklaracjami kierownictwa miasta, dzielnicowi radni co kwartał mają okazję do zapoznania się z najważniejszymi tematami, nad którymi pracują urzędnicy, zgłaszania uwag i dzielenia się pomysłami. W czwartkowej dyskusji uczestniczyli przedstawiciele 16 Rad i Zarządów Dzielnic, prezydent Gliwic Adam Neumann, Ewa Weber i Aleksandra Wysocka - pełniące funkcje zastępcy prezydenta, sekretarz miasta Barbara Chamiga, dyrektor GCOP Marta Kryś, dyrektor OPS Brygida Jankowska, a także pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego prowadzących poruszane na spotkaniu tematy.

Członkowie Rad Dzielnic mogli m.in. zapoznać się z procedurą naboru wniosków do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz zmianami w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, które przejęło więcej zadań związanych z szeroko pojętą aktywnością i partycypacją społeczną, a od 1 kwietnia zmienia nazwę na Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.

Kolejny raz poruszono niezwykle ważny temat terminów obowiązkowej wymiany przestarzałych kotłów grzewczych, wynikających ze śląskiej uchwały antysmogowej. To szczególnie istotne, ponieważ pierwszy z tych terminów przypada już na 1 stycznia 2022 r., a gliwiczanie zgłaszają różnego rodzaju wątpliwości i problemy związane z wymianą ogrzewania na ekologiczne.

Naprzeciw części z tych wątpliwości wychodzi Gliwicki Program Osłonowy (GPO) w zakresie udzielenia pomocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych. To program opracowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ale jego beneficjentami mogą być nie tylko gliwiczanie objęci wsparciem OPS. Grupa odbiorców jest znacznie szersza – mieszkańcy Gliwic o dochodach przekraczających nawet kilkakrotnie kryteria dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Dla osoby mieszkającej samotnie może to być aktualnie maksymalny miesięczny dochód w wysokości 3855,50 zł netto, a w przypadku większego gospodarstwa domowego – 2640 zł netto na jedną osobę. Im większy dochód, tym niższa będzie dopłata do kosztów ogrzewania. Uchwała Rady Miasta Gliwice w sprawie GPO jest już prawomocna, w związku z czym Rady zostały poproszone o włączenie się w akcję informacyjną na temat konieczności dotrzymania terminów wskazanych w śląskiej uchwale antysmogowej, możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel oraz programu osłonowego.

Przedstawiciele Rad przedstawiali również na spotkaniu postulaty sygnalizowane przez mieszkańców. Zainteresowanie budzą zwłaszcza plany miasta na inwestycje i rozwój poszczególnych dzielnic, strategia zarządzania zielenią oraz przyszłość tzw. „okrąglaka” przy pl. Grunwaldzkim. Przypomnijmy, że miasto wystawiło działkę na rogu ul. Sobieskiego i Mickiewicza na sprzedaż, dopuszczając w tym miejscu działalność usługową i handlową, ze szczególnym naciskiem na gastronomię. Rada Dzielnicy Wójtowa Wieś obawia się jednak, że obowiązujące przepisy zostawiają potencjalnemu nabywcy zbyt dużą dowolność zagospodarowania działki i przedstawiła własny pomysł na to miejsce. Tematy te, oraz inne zgłoszone przez Rady, będą omawiane na kolejnych spotkaniach z kierownictwem miasta.

Warto zatem wiedzieć, kto jest członkiem Rady w naszej dzielnicy i na bieżąco zgłaszać Radzie pomysły i ewentualne problemy do rozwiązania. Informacje kontaktowe można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu), w dziale Rady Dzielnic.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking