Dziedzictwo lwowskiego szkolnictwa na Politechnice Śląskiej

Добавлено: 15.03.2021 / Раздел:
budynek Politechniki Śląskiej fot. UM Gliwice

Muzeum w Gliwicach zaprasza do obejrzenia na muzealnym kanale You Tube rozmowy Damiana Recława, kierownika Działu Historii Muzeum w Gliwicach z Wiesławem J. Bąbą, autorem książki  „Dziedzictwo lwowskiego szkolnictwa na Politechnice Śląskiej”. Książkę, w cenie 35 zł nabyć można w muzealnej księgarni internetowej i Willi Caro.

Po zakończeniu II wojny światowej o rozwoju szkolnictwa decydowała nowa sytuacja polityczna, ideologiczna i gospodarcza. Władze komunistyczne postrzegały województwo śląskie jako główny ośrodek przemysłowy. Dlatego stawiano na rozwój placówek o charakterze technicznym i ekonomicznym, które zapewniłyby kadry dla przemysłu i prowadziły badania naukowe, przede wszystkim pod kątem górnictwa i hutnictwa. Komunistom zależało nie tylko na utworzeniu ośrodków naukowych, które gwarantowałyby dopływ odpowiednich kadr do przemysłu, ale także tworzeniu rodzimej inteligencji wpływającej na silniejsze zespolenie Górnego Śląska z resztą Polski.

Uruchomienie placówek naukowych i naukowo-dydaktycznych bardzo ograniczał brak bazy materialnej. Lecz największym problemem był brak kadry naukowej z powodu jej ogromnego wyniszczenia wojennego. Ratunkiem byli polscy naukowcy przymusowo wysiedleni z utraconego przez Polskę Wilna czy Lwowa, którzy osiadali na Śląsku, gdzie zapewniono im warunki do życia, a przede wszystkim do kontynowania pracy naukowej. (MwG)

– Pan Wiesław Bąba ma ogromne zasługi w dziele opracowywania historii i popularyzacji wiedzy o Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Namacalnymi dowodami tej jego pracy na rzecz Politechniki są jego książki i artykuły naukowe. Pan Wiesław Bąbą nie jest historykiem z wykształcenia, jest inżynierem, absolwentem Politechniki Śląskiej. W kwiecie wieku zainteresował się historią uczelni, którą niegdyś skończył i dzięki własnemu poświęceniu, a także współpracy z fachowymi pracownikami Muzeum w Gliwicach posiadł umiejętności warsztatowe mogące zawstydzić niejednego zawodowego historyka. Wszystkie swe prace naukowe o Politechnice przygotował na bazie nieopracowanego wcześniej materiału źródłowego, dzięki czemu są one nowatorskie i przynoszą rzetelną wiedzę o historii najważniejszej instytucji w naszym mieście, Politechnice Śląskiej – powiedział Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking