26 milionów. Cieplej i piękniej!

Добавлено: 11.03.2021 / Раздел:
kamienica przy Lipowej 11 Kamienica przy ul. Lipowej 11. Fot. D. Nita-Garbiec

Wielomilionowe dotacje z programów unijnych i wojewódzkich oraz z funduszy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to potężny oręż walki z niską emisją w mieście. Dla Gliwic dysponujących ponad 11 tys. mieszkań komunalnych pozyskuje je z sukcesem Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Pula sięga już 26 mln zł! Efekt prac realizowanych w komunalnej „mieszkaniówce” widać gołym okiem – miejska zabudowa pięknieje i odżywa.

9,3 mln zł

To środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które gliwicki ZGM pozyskał z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na dwa duże projekty wartości ponad 12 mln zł, umożliwiające kompleksowe termomodernizacje i zmiany sposobu ogrzewania w łącznie 36 budynkach komunalnych. Inwestycje zakończono już przy ul. Lipowej 11, 13, 15 i 49, Ligockiej 78a, Jana Śliwki 22, Wita Stwosza 20, 22, 36 i 52, Wróblewskiego 27, 31 i 33, Towarowej 17, Opolskiej 21, 23, 25, Sokoła 6, Jana Pawła II 11 oraz Pocztowej 6, 56 i 60. Jest tam piękniej i cieplej – energooszczędnie i ekologicznie.

Obecnie trwają prace w budynkach przy ul. Beskidzkiej 3, Rybnickiej 6, a także Sikorskiego 60 i 70. W nadchodzących miesiącach zostaną podjęte prace w kolejnych obiektach – przy ul. Łokietka 3, Bojkowskiej 5, Wincentego Pola 10, Jagiellońskiej 29 i 44, Błogosławionego Czesława 14a, Słowackiego 35, 37 oraz Sikorskiego 75 i 81.

8,9 mln zł

Tej wysokości wsparcie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pozyskało miasto i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na dwa projekty przewidujące termomodernizacje i zmiany systemu ogrzewania w łącznie 28 budynkach komunalnych. Efekty (zrealizowane z Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” na kwotę ok. 3,2 mln zł) widać już przy ul. Lotników 25–31 i 33–37, Kozielskiej 54, Kopalnianej 12, Kozielskiej 68, Jana Śliwki 72 oraz Kossaka 15 i 27. Z kolei w ramach Programu Działań na Rzecz Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) w wytypowanych budynkach komunalnych przy ul. Daszyńskiego 6 i 8, Królewskiej Tamy 9-15, 17-23, 25-31, 57-63, 65-71, Pocztowej 48, Lotników 2-4, 59 i 75, Głowackiego 6, Olchowej 26a, Szobiszowickiej 6, Jana Śliwki 31b, Różanej 1 i 3, Kossaka 21, Łukasiewicza 19 i Opolskiej 4 wykonano kompleksowe termomodernizacje wraz ze zmianą systemu ogrzewania (podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub instalacja gazowa). Kwota dofinansowania wyniosła 5,7 mln zł.

6 mln zł

To środki pozyskane w ubiegłym roku z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie to przeznaczono na podwyższenie standardu lokali komunalnych będących w 100% własnością Miasta Gliwice. Z pieniędzy dobudowano przewody kominowe, docieplono elewacje, stropy i dachy, wykonano łazienki, zmodernizowano klatki schodowe, zmieniono system ogrzewania oraz zagospodarowano teren wokół wybranych nieruchomości.

686 tys. zł

Walka z niską emisją to nie tylko podłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej czy wykonanie w mieszkaniach ogrzewania gazowego. To również montaż pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Takich inwestycji miejskich, współfinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, należy spodziewać się w Gliwicach w budynkach komunalnych przy Sopockiej 2, Portowej 23–25 i 27–29. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 1,3 mln zł, a wysokość dofinansowania to 686 tys. zł.

1,6 mln zł

Dodatkową formą dofinansowania przy termomodernizacjach budynków miejskich jest pozyskiwanie przez zarządców zasobu komunalnego – ZBM I TBS i ZBM II TBS – tzw. białych certyfikatów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, potwierdzających oszczędność energii w wyremontowanych budynkach. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie zwrotu części nakładów (5–10%) przeznaczonych np. na ocieplenie ścian, fundamentów i stropodachów w budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy likwidację mostków cieplnych. W 2018 roku ZBM I TBS pozyskał dla miasta z „białych certyfikatów” 546 tys. zł. W obecnym roku to już 49 tys. zł. Generalnie szacuje się, że w latach 2021–2022 obydwa TBS-y uzyskają z tego tytułu 1 mln zł.

Przypominamy, że dane pokazujące, ile zmniejszyła się emisja szkodliwych pyłów do atmosfery w związku z przejściem na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, w których rejonach Gliwic budynki są w trakcie przyłączania do PEC-u, gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz jaka jest możliwość przyłączenia budynku istniejącego lub projektowanego do miejskiej cieci ciepłowniczej, a także, w których obszarach miasta zostały wykonane analizy koncepcyjne sprawdzające możliwość przyłączenia kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej – można znaleźć w geoportalu Ciepło Systemowe w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej, pod adresem msip.gliwice.eu/geoportale.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking