Bilans 15-lecia

Добавлено: 07.07.2011 / Раздел: / pdf

Nowoczesne fabryki ze strefy ekonomicznej na dobre wrosły w pejzaż Gliwic. W maju minęło dokładnie 15 lat od podpisania umowy inwestycyjnej z koncernem GENERAL MOTORS (OPEL).

W czerwcu obchodzono zaś 15-lecie utworzenia w Gliwicach tzw. podstrefy, czyli oddziału Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wydarzenie to upamiętnia m.in. plenerowa wystawa zdjęć KSSE, prezentowana od czerwca w różnych miejscach w regionie. Od 19 lipca do 1 sierpnia powinna być eksponowana przy gliwickiej Alei Przyjaźni.

Co wiadomo o gliwickiej podstrefie (tzw. SSE)? Stanowi obecnie największą część Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (jednej z 14 stref w całym kraju). Do 2009 r. obejmowała łącznie 678 ha. W styczniu ubiegłego roku uległa powiększeniu do 981 ha. Zajmuje tym samym prawie połowę całości KSSE, rozproszonej na terenie województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego.
Mówiąc o podstrefie, nie można zapominać, że niemal jej połowa (378 ha) znajduje się na terenie Gliwic – przypominał na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Gliwicach prezydent miasta, Zygmunt Frankiewicz. – Co więcej, ta stricte „gliwicka” część podstrefy jest niemal w całości zagospodarowana (w przeciwieństwie do części usytuowanej poza miastem). Nie oznacza to jednak, że mając zapełniony teren, osiadamy na laurach. Wręcz przeciwnie – jako samorząd zachęcamy i pobudzamy inwestorów do jeszcze intensywniejszego wykorzystywania zajętych obszarów poprzez reinwestycje, czyli tzw. dogęszczanie. Mam tu na myśli działania w rodzaju rozszerzania moż¬liwości produkcji, modernizacji urządzeń produkcyjnych czy intensywniejszego wykorzystania posiadanego te¬renu. To powinno owocować kolejnymi miejscami pracy w całej podstrefie i zwiększaniem wpływów z podatków do budżetu miasta – podkreślał.
Warto wiedzieć, że ten proces reinwestycyjny „dzieje się” w Gliwicach od dłuższego czasu. Tylko w maju i czerwcu zarząd KSSE S.A. wydał kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności biznesowej w podstrefie gliwickiej (hiszpańskiej grupie Francisco Ros Casares Polska, zajmującej się przetwórstwem i dystrybucją produktów hutniczych oraz koreańskiej spółce motoryzacyjnej Shinchang). Więcej na ten temat można przeczytać w najświeższym wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego (MSI 27/2011 z 7 lipca), dostępnym również w wersji elektronicznej na stronie www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”. (kik)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking