Zapraszamy na wagę

Добавлено: 30.06.2011 / Раздел:

fot. A. Ziaja

Co zrobić, aby mniej TIR-ów przejeżdżało przez śródmieście?

Prezydent Gliwic zamierza wyznaczyć więcej miejsc do ważenia ciężarówek i ograniczyć wjazd TIR-ów do centrum miasta w godzinach szczytu.
Gliwice – jako jedno z nielicznych polskich miast – otacza autostradowa obwodnica. Jest już prawie w całości gotowa. Tworzy ją autostrada A4 i droga krajowa nr 88 (tzw. stara autostrada), a we wrześniu całość ma domknąć gliwicki fragment autostrady A1. Wydawałoby się, że to wystarczy, aby pozbyć się z miasta ruchu tranzytowego. Niestety, sprawa nie jest taka prosta.
Od 1 lipca wejdzie w życie rozporządzenie ministra infrastruktury, wprowadzające elektroniczny system poboru opłat dla samochodów o masie powyżej 3,5 tony na autostradach (w tym na odcinkach uznanych za autostradowe obwodnice miast) oraz na niektórych drogach krajowych i ekspresowych. Za przejazd po obwodnicy Gliwic, a także po całej części autostrady A4 w aglomeracji górnośląskiej, kierowcy ciężarówek będą musieli zapłacić. Prezydent Gliwic protestował przeciwko takiemu pomysłowi. Bezskutecznie.
– Autostrady miały odciążyć centra miast od ruchu tranzytowego, więc ciężarówki powinny być zwolnione z opłat na ich autostradowych obwodnicach. To one najbardziej niszczą miejskie ulice, które musimy potem naprawiać za swoje pieniądze, i powodują sporo uciążliwego dla mieszkańców hałasu. To jest podstawowy problem tranzytu. Nie doczekaliśmy się zrozumienia ze strony ministerstwa, więc sami będziemy działać – stwierdza Zygmunt Frankiewicz.
Prezydent Gliwic chce ograniczyć wjazd TIR-ów do śródmieścia w godzinach szczytu komunikacyjnego. Podobny pomysł jest już realizowany we Wrocławiu, gdzie ograniczono możliwość wjazdu do śródmieścia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton. Zakaz obowiązuje w porannych i popołudniowych godzinach szczytu, a także nocą.
Ruchu TIR-ów nie można jednak wyeliminować całkowicie. Trzeba zapewnić dojazd samochodów transportowych m.in. do centrów logistycznych, ciągłość dostaw do sklepów czy fabryk. We Wrocławiu kierowcy, którzy chcą wjeżdżać do śródmieścia w „zakazanych godzinach”, muszą posiadać specjalne zezwolenia wydawane w Urzędzie Miejskim. TIR-y są kontrolowane przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Inspektoratu Transportu Drogowego. Działania te wspomaga system kamer. Kierowcy, którzy nie stosują się do wprowadzonych zakazów, otrzymują mandaty i punkty karne.
Wdrożeniem nowych rozwiązań w Gliwicach, które mają ograniczyć liczbę TIR-ów wjeżdżających do śródmieścia zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich. Zakazy wjazdu to niejedyny nowy pomysł. – Zamierzamy przygotować więcej miejsc do ważenia ciężarówek i zamontować w drogach tzw. wagi dynamiczne – informuje prezydent Gliwic. To powinno zniechęcić niektórych kierowców do zjazdu z autostradowej obwodnicy, bo zdecydowanie zwiększy się prawdopodobieństwo otrzymania kary pieniężnej. Więcej na ten temat można przeczytać w najnowszym wydaniu „Miejskiego Serwisu Informacyjnego” (nr 25-26/2001 z 30 czerwca), dostępnym na stronie www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking