DOGMA radzi i przypomina: stop przemocy domowej!

Added: 30.11.2020 / Раздел: / pdf
baner Stop przemocy domowej

Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele osób doświadczających przemocy domowej znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Ofiary zostały zamknięte pod jednym dachem ze swoimi oprawcami. Dlatego też w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” edukacji prawnej, w dniach od 30 listopada do 6 grudnia organizowana jest internetowa kampania społeczna STOP PRZEMOCY DOMOWEJ. Udzielane są też bezpłatne porady prawne.

Termin kampanii nie jest przypadkowy, ponieważ 30 listopada wchodzi w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza m.in. zmiany w przepisach zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. W wyniku podjętych zmian legislacyjnych dodano m.in. art. 15aa, którego ust. 1 stanowi, że: „Policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, (…) lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (…).

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie finansowane ze środków budżetu państwa,odbywają  się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie lub mailowo.

Aby umówić się na bezpłatną rozmowę wystarczy zadzwonić pod nr tel. 32/239-12-59. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na facebookowym profilu Fundacji DOGMA, na stronie internetowej www.dogma.org.pl, a także pod nr. tel. 32/557-51-83 i 514-797-671.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking