Niektóre otwarte konkursy wystartują później

Добавлено: 20.11.2020 / Раздел: / pdf
muzycy na scenie Krzikopa podczas Nocy Kupały w Gliwicach (fot. UM Gliwice)

W związku z lockdownem kultury i innymi ograniczeniami, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się COVID-19, konkursy na dotacje w dziedzinie kultury oraz turystyki i krajoznawstwa zostaną ogłoszone po ustabilizowaniu się sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Miasto Gliwice planuje ogłoszenie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych, gdy część obostrzeń zostanie zniesiona.

Informacje o konkursach są publikowane na stronie internetowej Kultura.gliwice.eu w zakładce „Konkursy” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Pozostałe konkursy na realizację zadań publicznych w 2021 roku – z dziedziny sportu, edukacji oraz zdrowia i spraw społecznych – są ogłaszane na bieżąco.

  • W sprawie konkursów na dotacje w dziedzinie kultury, sportu oraz turystyki i rekreacji można kontaktować się z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta UM w Gliwicach (tel.: 32 239 12 71, mejl: kp@um.gliwice.pl).
  • Informacji na temat otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w dziedzinie zdrowia i spraw społecznych udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel.: 32 239 12 59, mejl: zd@um.gliwice.pl).
  • Na temat otwartych konkursów w dziedzinie edukacji można rozmawiać z pracownikami Wydziału Edukacji (tel.: 32 338 64 62, mejl: ed@um.gliwice.pl).

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking