Odbiór śmieci w czasie pandemii. Ważne!

Добавлено: 30.10.2020 / Раздел:
wskazówki segregacji śmieci w czasie pandemii

Aby zapewnić odpowiedni stan sanitarny w mieście i niezbędną ciągłość odbioru odpadów priorytetowych – zmieszanych oraz BIO, w  Gliwicach w związku z pandemią wprowadzono czasowe ograniczenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Czego się spodziewać? Przeczytaj koniecznie!

Ważne zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, związane z pandemią, to:

  1. Możliwość wystąpienia opóźnień w odbiorze odpadów segregowanych.
  2. Zawieszenie usługi mycia i  dezynfekcji pojemników na odpady komunalne.
  3. Zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej do końca roku 2020 – nowy harmonogram dostępny jest na stronie segreguj.gliwice.eu w zakładce HARMONOGRAMY WYWOZU.
  4. Odbiór odpadów odbywa się od godz. 4.00.

Wszelkie zmiany i informacje o utrudnieniach publikowane są na bieżąco na stronie segreguj.gliwice.eu w zakładce AKTUALNOŚCI.

Przypominamy, że pandemia nie zwalnia z obowiązku segregowania odpadów. Cały czas powinniśmy przestrzegać zasad segregowania 5 frakcji: papier (pojemnik niebieski), tworzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), szkło (pojemnik zielony), bio (pojemnik brązowy) oraz odpady zmieszane (pojemnik czarny). Przypadki przepełnionych pojemników należy zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną do Wydziału Usług Komunalnych UM w Gliwicach (tel. 32/238-54-22, uk@um.gliwice.pl).

Odpady remontowo-budowlane oraz sprzęt RTV należy dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Rybnickiej. Nie należy wystawiać takich odpadów przy boksach śmietnikowych ani wrzucać ich do pojemników.

Godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych od 2 listopada są następujące:

  • poniedziałek – piątek:  10.00–18.00
  • sobota: 7.00–13.00

Apelujemy, by odpady wielkogabarytowe nie zalegały na terenach osiedli! Należy wystawiać je w przeddzień wyznaczonego terminu odbioru, nie blokując jednocześnie dostępu do pojemników na odpady komunalne.

jak postępować z odpadami w czasach COVID - inforgrafika

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking