W trosce o zdrowie

Added: 29.10.2020 / Раздел: / pdf
grafika Fot. Pixabay

Od początku pandemii miasto podejmuje szereg działań mających pomóc gliwiczanom, ułatwić im dostęp do opieki i wsparcia, ograniczyć możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, a także zminimalizować uciążliwości związane z sytuacją i nakładanymi przez rząd kolejnymi restrykcjami. Gliwiczanie, zwłaszcza będący w grupie szczególnego ryzyka – seniorzy oraz osoby pozostające na kwarantannie, mogą liczyć na wsparcie w wielu aspektach codziennego życia.

Pomoc dla mieszkańców

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia personel medyczny Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. Zygmunta Starego działa na II poziomie zabezpieczenia miejsc leczenia pacjentów covidowych i obecnie leczy ponad 70 pacjentów. Na wymaz w kierunku SARS-Cov-2 pacjenci ze skierowaniem lekarskim mogą udać się do punktów pobrań drive-thru: przy Szpitalu Miejskim nr 4 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr. tel. 516-009-222 oraz 603-225-052), lub przy Szpitalu VITO-MED (ul. Radiowa 2).

Aby wesprzeć Szpital Miejski, gliwicki samorząd przeznaczył już blisko 3,3 mln zł z kryzysowej rezerwy budżetowej na niezbędne zakupy oraz 29,5 mln zł na bieżącą działalność.

Miasto wspiera też przedsiębiorców – w ramach Gliwickiego Pakietu Pomocy dla Przedsiębiorców korzystają oni z ulg. Do 27 października do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęło 350 wniosków o udzielenie ulg w zapłacie podatków lokalnych, w większości w zakresie podatku od nieruchomości. Według danych z 27 października, w zakresie podatku od nieruchomości wydano decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych w wysokości 641,2 tys. zł, odroczono termin zapłaty podatku w wysokości 3,3 mln zł i rozłożono na raty płatność podatku w wysokości ok. 900 tys. zł. W ramach ulg w czynszach, od początku pandemii Miasto i jednostki rozpatrzyły pozytywnie 165 wniosków na łączną kwotę ok. 400 tys. zł.

Miasto dotuje też opiekę nad dziećmi do lat 3 za okres wiosennego zamknięcia placówek, a w przypadku kolejnego zamknięcia lub ograniczenia liczby dzieci w placówkach na mocy odgórnych nakazów związanych z COVID, dotacja nadal będzie utrzymana. Rodzice żłobkowiczów mogą liczyć na zmniejszenie wysokości pobieranej opłaty, a podmioty prowadzące żłobki na dofinansowanie do kosztów prowadzenia placówki.

Gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej już na początku pandemii uruchomił system wsparcia dla osób objętych izolacją i kwarantanną. Jest to pierwsze miejsce, do którego powinny zgłaszać swoje potrzeby osoby w izolacji, na kwarantannie, seniorzy i wszyscy potrzebujący pomocy i wsparcia. OPS zbudował bazę wolontariuszy, którzy pomagają w codziennych sprawach – robią zakupy spożywcze do kwoty 100 zł, wykupują recepty, wynoszą śmieci, wyprowadzają psy, odbierają paczki z Caritasu czy OPS-u i dostarczają druki, realizują też miesięczne opłaty. Obecnie w bazie są 24 osoby chętne do niesienia tego typu pomocy. Aby z niej skorzystać, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 32/335-96-48 lub 514-045-710. Pracownicy socjalni OPS są w stałym kontakcie z osobami starszymi i niesamodzielnymi, którym – z zachowaniem rygorów sanitarno-epidemicznych – systematycznie udzielają pomocy.

Podopieczni Domów Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka” nie opuszczają obiektów, personel placówek jest wyposażony w środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji.

Na bieżąco kontrolowana jest też sytuacja zdrowotna i potrzeby osób bezdomnych, prowadzona jest współpraca z  placówkami dla bezdomnych.

Miasto podjęło także inne działania mające ograniczyć narażenie się na zarażenie koronawirusem. W autobusach komunikacji miejskiej zwiększono „strefy buforowe” oddzielające pasażerów od kierowcy. Wnętrza pojazdów są codziennie dezynfekowane, a raz w tygodniu wykonywana jest kompleksowa dezynfekcja wnętrz autobusów przy użyciu środka wirusobójczego.

W budynkach komunalnych zarządzanych przez ZBM I TBS i ZBM II TBS prowadzona jest cykliczna dezynfekcja klatek schodowych, a wszystkie miejskie instytucje użyteczności publicznej działają przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Na wiosnę, w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych powstała Gliwicka Baza Wsparcia. W bazie rejestrują się firmy, przedsiębiorcy, osoby prywatne, wolontariusze oraz wszyscy chcący nieść pomoc. Dotychczas do bazy zgłosiło się niemal 70 firm i wolontariuszy, oferujących wsparcie materialne i niematerialne. Chęć zaoferowania pomocy można zgłosić poprzez e-mail (bazawsparcia@um.gliwice.pl), podając rodzaj wsparcia i dane kontaktowe, lub dzwoniąc pod numer tel. 32/232-04-77.

Wsparcie psychologiczne

Okres epidemii i związanej z nią izolacji na wiele osób wpływa bardzo negatywnie. Coraz więcej osób potrzebuje emocjonalnego wsparcia. Udzielają go pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gliwicach, służący pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30 pod numerem tel. 32/335-53-40 oraz całodobowo we wszystkie dni tygodnia pod numerami 32/335-41-50, 510-230-115 i za pośrednictwem komunikatora WhatsApp – tel. 797-391-973.

Bezpłatne wsparcie terapeuty oferuje także Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach. Pod numer 507-732--570 może zadzwonić każdy, kto nie radzi sobie z emocjami w trudnej sytuacji izolacji i potrzebuje pomocy. Terapeuta jest do dyspozycji od godz. 8.00 do 18.00.

Podczas pandemii szczególną troską otacza się seniorów, którzy są bardziej narażeni na skutki choroby, mają mniejszą odporność, trudniej znoszą atak wirusa i potrzebują szczególnego wsparcia.

Seniorzy mogą skorzystać ze Śląskiego Telefonu dla Seniora SENIOR-FON, który pełni funkcję terapeutyczną i interwencyjną – pod numerem telefonu 32/506-56-40, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 można uzyskać poradę i pomoc psychologiczną, ale też zgłosić swój problem, który zostanie przekazany lokalnym placówkom mogącym udzielić wsparcia.

Przydatne informacje dla seniorów zbiera i przekazuje GCOP poprzez Codzienny Newsletter Senioralny – od poniedziałku do piątku codziennie przesyłana jest seniorom nowa porcja interesujących wiadomości z różnych dziedzin: poniedziałek – psychologia wtorek – kulinaria oraz pasje seniorów środa – porady prawne czwartek – ćwiczenia dla ciała i umysłu piątek – kreatywne warsztaty manualne.

Aby być na bieżąco, wystarczy wysłać wiadomość na adres seniorzy@gcop.gliwice.pl lub zgłosić taką chęć telefonicznie (tel. 32/775-01-78).

Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego, do odwołania zawieszono działalność w dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+, środowiskowych domach samopomocy oraz na warsztatach terapii zajęciowej. W związku z tym do odwołania zamknięte są Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej i Dzienny Dom Senior+ przy ul. Partyzantów działające w strukturach OPS, zaś Środowiskowy Dom Samopomocy działa zdalnie.

Komunikacja

Od 17 października obowiązuje limit liczby miejsc w pojazdach komunikacji miejskiej. Z przejazdu skorzystać może tylu pasażerów, ile wynosi 30% wszystkich miejsc. W związkuz tym Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadził zmiany w funkcjonowaniu komunikacji. Według rozkładów jazdy obowiązujących w szkolne dni robocze jeżdżą linie: A4, 8, 33, 58, 59, 60, 156, 186, 250, 648, 677, 710, 850, 932, E-2. Dodatkowe kursy lub zwiększona pojemność taboru obowiązuje na liniach nr: 8, 32, 57, 58, 60, 71, 80, 194, 197, 617, 624, 677, 692. (mf)

 

POTRZEBUJESZ POMOCY? DZWOŃ - pobierz poradnik w formacie pdf

grafika
tabelka z numerami telefonów. Treść dostępna w załączniku w dokumencie pdf
tabelka 2 z numerami telefonów. Treść dostępna w załączniku w dokumencie pdf
grafika
tabelka z numerami telefonów. Treść dostępna w załączniku w dokumencie pdf
tabelka 2 z numerami telefonów. Treść dostępna w załączniku w dokumencie pdf

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking