Kto napisał o Gliwicach?

Добавлено: 19.05.2011 / Раздел:

Prezydent Gliwic zaprasza do udziału w siódmej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) bądź doktorską, dotyczącą naszego miasta.

Prawo zgłaszania prac obronionych w latach 2009 – 2011 przysługuje m.in. autorom prac – po uzyskaniu rekomendacji władz uczelni, wydziałów lub placówek badawczych. Prace w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS DLA LICENCJATÓW, MAGISTRÓW, DOKTORÓW 2011” można składać do 30 czerwca w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta UM, ul. Zwycięstwa 21, I piętro, pokój nr 104 (wejście przez pokój nr 102). Wymagana jest zarówno wersja papierowa, jak również elektroniczna na CD. W kopercie z pracami należy umieścić wniosek zawierający dane personalne autora (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, PESEL, numer telefonu kontaktowego, e-mail) oraz uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu licencjata, magistra lub doktora. Nadesłane prace zostaną ocenione przez 7-osobową komisję konkursową pod przewodnictwem zastępcy prezydenta miasta (zasiądą w niej m.in. przedstawiciele Politechniki Śląskiej oraz Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości). Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września. Zwycięzcy współzawodnictwa otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne. (kik)
Informacje: Bożena Harazim, Wydział Kultury i Promocji Miasta UM w Gliwicach, tel. 32/239-12-91

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking