Szykują się zmiany na al. Przyjaźni

Обновлено: 04.09.2020 / Раздел: / pdf
Aleja Przyjaźni Fot. M.Foltyn/UM Gliwice

Wymieniona zostanie uszkodzona nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego. Dzięki zastosowaniu płyt betonowych i podbudowy o zwiększonej nośności, na aleję po modernizacji będą mogły również wjeżdżać samochody np. dowożące towar do znajdujących się tam lokali. Prace rozpoczną się w poniedziałek 7 września.

Ciąg pieszo-rowerowy na alei Przyjaźni zostanie wyposażony w nawierzchnię rozbieralną, wykonaną z bezfazowych płyt betonowych. Wymieniona zostanie też konstrukcja podbudowy.

Dzięki tym zmianom możliwe będzie dopuszczenie w tym miejscu ruchu pojazdów samochodowych, np. podczas prowadzenia prac budowlanych w obiektach zlokalizowanych przy alei Przyjaźni czy podczas dostaw do lokali gastronomicznych. Powinno to korzystanie wpłynąć na aktywizację obecnie pustych lokali usługowych – mówi Marta Zaborowska-Gabor, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Prace wykona Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA., które w 2018 r. zbudowało ścieżkę. Remont powinien się zakończyć do 30 października.

Przypomnijmy, że ciąg pieszo-rowerowy na alei Przyjaźni jest fragmentem 7,5 km ścieżki rowerowej łączącej centrum Gliwic z Sośnicą. Biegnie ulicami: Berbeckiego, aleją Przyjaźni, ul. Piramowicza, następnie wzdłuż Kłodnicy i przez park Chrobrego, aż do ul. Akademickiej, następnie od ul. Kujawskiej do giełdy w Ligocie Zabrskiej i do Sośnicy. Ścieżka przecina ruchliwe jezdnie na ulicach Dworcowej, Częstochowskiej i Konarskiego. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking