Starasz się o świadczenia rodzinne? Przeczytaj!

Обновлено: 28.07.2020 / Раздел: / pdf
rodzina fot. Freepik

W związku z nadchodzącym okresem zasiłkowym, od 3 sierpnia zmienią się godzin przyjęć klientów Referatu Świadczeń Rodzinnych OPS w Gliwicach ubiegających się o przyznanie świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Referat będzie obsługiwał mieszkańców w poniedziałki w godz. 8.00–16.00, w czwartki w godz. 8.00–14.00 oraz w piątki w godz. 8.00–11.00.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi oraz minimalizacji zagrożenia w związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie OPS obowiązują następujące rozwiązania organizacyjne:

1. Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:

  •     elektronicznie (wymagany jest Profil Zaufany lub podpis elektroniczny) za pośrednictwem: portalu Empatia empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP – epuap.gov.pl, portalu ZUS – pue.zus.pl
  •     w wersji papierowej w zamkniętych kopertach w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, G. Wałów 9, do skrzynki podawczej,
  •     wysyłając na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice

W przypadku braków formalnych we wniosku lub niepoprawnego wypełnienia wniosku – do klienta zostanie skierowane wezwanie.

2. Kontakt osobisty z pracownikami Referatu Świadczeń Rodzinnych w Gliwicach możliwy będzie:

  •     wyłącznie dla klientów posiadających wezwanie do uzupełnienia wniosku (klienci bez wezwania o uzupełnienie wniosku nie będą obsługiwani)
  •     z dotrzymaniem rygorów sanitarnych tj. posiadanie maseczki, rękawiczek i własnego długopisu
  •     jednoosobowo – bez osób towarzyszących i dzieci

3. Po wejściu do budynku obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, założyć maseczkę, rękawiczki (osoby bez maseczek oraz osoby, u których występują objawy przeziębienia, gorączki, nie będą przyjmowane).

4. W celu sprawnej obsługi klienci proszeni są o prawidłowe wypełnianie wniosków, wpisywanie nr telefonów i adresów e-mail. Instrukcja jak prawidłowo wypełnić wniosek została zamieszczona na stronie OPS, pod adresem https://opsgliwice.pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnioskow/

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy do kontaktu z Referatem Świadczeń Rodzinnych w Gliwicach drogą elektroniczną i telefoniczną (Referat Świadczeń Rodzinnych OPS, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice, tel.: 32/335-97-14,  32/335-97-20  (infolinia), e-mail: rsr@ops.gliwice.eu)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking