Ważna informacja dla rolników!

Обновлено: 30.07.2020 / Раздел: / pdf
traktor na polu fot. Pixabay,CC0

W związku z sytuacją epidemiczną,  w celu złożenia wniosków dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych, producenci rolni powinni umówić się  telefonicznie na indywidualne spotkanie z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów pod numerem  telefonu 32 239 12 36 - informuje Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Osoby umówione na spotkanie winny być zaopatrzone w indywidualne środki ochrony, w tym maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki ochronne  oraz ewentualnie własny długopis.

Przed wejściem na teren urzędu  klienci zobowiązani są również do dokonania dezynfekcji rąk.

Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego osoby, które nie dostosują się do powyższych zaleceń sanitarnych nie zostaną dopuszczone do stanowisk obsługi.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking