Bezpłatne porady prawne i mediacje na odległość

Обновлено: 27.07.2020 / Раздел: / pdf
ikonografika Fot. Pixabay

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA zachęca do korzystania ze zdalnych, darmowych porad prawnych oraz e-mediacji realizowanych przez Miasto Gliwice.

Eksperci ze stowarzyszenia DOGMA prowadzą nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie telefonicznie, mejlowo i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. Prowadzą też e-mediacje, które pomagają rozwiązywać i regulować spory nawet z kimś przebywającym na drugim krańcu świata. W trakcie postępowania mediacyjnego strony sporu nie przebywają w tym samym pomieszczeniu, komunikują się z mediatorem i sobą za pomocą internetu. Mediator może komunikować się osobno z każdą ze stron, jak również ze wszystkimi równocześnie. Ugoda zawarta przed mediatorem w procesie e-mediacji, a zatwierdzona później przez sąd ma skutek ugody sądowej. Aby umówić się na bezpłatną rozmowę z mediatorem wystarczy zadzwonić pod nr tel.: 32/239-12-59. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na facebookowym profilu Fundacji DOGMA, na stronie internetowej www.dogma.org.pl, a także pod nr. tel.: 32/557-51-83 i 514-797-671. Zadanie realizowane przez Miasto Gliwice finansowane ze środków budżetu państwa. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking