Czytaj – udostępniaj – oznaczaj źródło

Обновлено: 24.07.2020 / Раздел: / pdf
grafika: ctrl + C, ctrl + V

Zgodnie z zapisami ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, dozwolone jest kopiowanie i udostępnianie informacji  znajdujących się na stronach gliwice.eu oraz bip.gliwice.eu, a także tych uzyskanych z urzędu na wniosek. Obowiązują jednak pewne zasady.

„Podając dalej” informację opublikowaną wcześniej  na stronach  gliwice.eu lub bip.gliwice.eu, obowiązkowo trzeba podać źródło, z którego ją uzyskaliśmy. W przypadku udostępniania tych  informacji w Internecie, najlepiej dodać po prostu link do strony źródłowej, a jeżeli jest to niemożliwe, oznaczenie – „UM Gliwice”.

Uwaga! Zgodnie z art. 6.4 wspomnianej wyżej ustawy, prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu m.in. w zakresie utworów, do których prawa autorskie posiadają także inne, poza Urząd Miejskim w Gliwicach, podmioty. Co to oznacza w praktyce? Najczęściej tyle, że udostępniając informację (lub jej część), która oznaczona jest w kanałach urzędowych nazwiskiem lub nazwą autora bądź właściciela praw autorskich, należy to oznaczenie przekopiować.

Warto również pamiętać, że informację skopiowaną ze stron urzędowych należy udostępniać w jej oryginalnej formie, a jeżeli została przetworzona (skrócona, wykorzystana we fragmentach itp.), należy o takim przetworzeniu poinformować. Jakie warunki należy spełnić, jeżeli udostępniamy dalej informację wcześniej przez urząd nieopublikowaną, a uzyskaną na wniosek? To zależy. Urząd Miejski w Gliwicach określa takie warunki odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje o zasadach ponownego wykorzystania informacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, odnośnik do zasad jest także umieszczony na stronie Gliwice.eu, w zakładce Kontakt.

Tekst jednolity ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego opublikowany jest w Dz. U. z 2019 r. poz. 1446.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking