Nowe stawki za odpady

Обновлено: 23.07.2020 / Раздел: / pdf
wywóz śmieci fot. W. Baran / archiwum UM w Gliwicach

Po zakończeniu ostatniej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, miasto przeprowadziło przetarg, aby wyłonić wykonawcę tej usługi na kolejne dwa lata. W jego wyniku najniższą ofertę złożył gliwicki Remondis. W ciągu dwóch lat miasto zapłaci mu prawie 84 mln zł. Całość tego kosztu, zgodnie  z ustawą, musi zostać pokryta z opłat ponoszonych przez mieszkańców. 

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą miejscy radni na Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 30 lipca. Warto przy tym pamiętać, że w ramach opłaty za  śmieci gliwiczanie otrzymują zdecydowanie lepszy poziom usługi (pojemniki dostarczane przez firmę, częstotliwość odbioru odpadów) niż w sąsiednich miastach.

Planowana wysokość opłat za śmieci wynikać będzie bezpośrednio z ich ilości, a ta jest ogromna.

W 2019 roku od gliwiczan odebrano łącznie około 70 tys. ton odpadów. Drastycznie zwiększa się ilość opakowań z tworzyw sztucznych – w 2016 roku było to 758 ton, a w 2019 roku ponad 3400 ton. Zgodnie z projektem uchwały opłaty mają wzrosnąć przykładowo o około 50% dla mieszkań o powierzchni do 90 m2 oraz około 30% za powierzchnie powyżej 90 m2.

Powierzchnia lokali w m²

Obecnie obowiązujące stawki

% wzrostu Proponowane stawki od 1 października 2020 r.

Do 60 m2

0,68 zł

54% 1,05 zł
60  m² do 90 m² 0,52 zł 52% 0,79 zł
90  m² do 120 m²

0,32 zł

31% 0,42 zł
powyżej 120 m² 0,15 zł 33% 0,20 zł

Pomimo tego gliwiczanie ostatecznie i tak zapłacą mniej niż w wielu innych gminach.

Wpływa na to m.in. metoda obliczeń – w Gliwicach stawka uzależniona jest od powierzchni mieszkania, a nie od liczby osób mieszkających w jednym lokalu. – Żadna metoda nie jest doskonała, ale liczenie od powierzchni ma ostatnio coraz więcej zwolenników. Okazuje się, że w miastach, które liczą opłaty od osoby, na podstawie składanych deklaracji, ubywa od 15 do 25% mieszkańców. W deklaracjach nieuczciwi właściciele podają po prostu mniej osób do rozliczenia, niż jest w rzeczywistości. Straty finansowe muszą potem pokrywać inni – uczciwi – mieszkańcy. W Gliwicach nie ma takiej możliwości. System jest szczelny, a dane stałe. Co ważne, zyskują rodziny kilkuosobowe, wielodzietne, zwłaszcza te mieszkające w lokalach o powierzchni do 60 m2. One szczególnie potrzebują wsparcia – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.

Miasto Data wprowadzenia opłat Rodzina  3-osobowa Rodzina 4-osobowa

Katowice

01.01.2020 63,90 zł 85,20 zł
Ruda Śląska 01.03.2019 65,10 zł

86,80 zł

 

Rybnik

01.01.2020

66,00 zł 88,00 zł
Siemianowice Śl. 01.03.2020 77,85 zł 103,80 zł
Sośnicowice 01.04.2020 78,00 zł 104,00 zł
Zabrze 01.03.2020 81,00 zł 110,80 zł
Gliwice

01.10.2020

63,00 zł dla 60 m²
86,70 zł dla 90 m²

63,00 zł dla 60 m²
86,70 zł dla 90 m²

 

Zniżki dla seniorów

System jest korzystny dla rodzin mieszkających z dziećmi. Większe koszty na osobę ponoszą jednak osoby samotne mieszkające w dużych mieszkaniach. Problem dotyczy głównie osób starszych, z niskimi dochodami. W celu ochrony tych mieszkańców prezydent miasta zaktualizował na początku lipca zasady programu osłonowego. Osoby, które ukończyły 60. rok życia i mieszkają w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 45,5 m2 oraz dysponują miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie mogą ubiegać się o wsparcie w  wysokości 50% opłaty za odpady. Rozpatrywaniem wniosków w tej sprawie i wypłacaniem świadczeń zajmuje się gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej  (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie  opsgliwice.pl).

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking