Jeśli nie konkursy, to roczne powierzenia

Обновлено: 22.07.2020 / Раздел: / pdf
Ewa Weber wręcza powołanie dyrektorskie fot. UM Gliwice

Niemal w ostatnim tygodniu przed wprowadzeniem w marcu na terenie Polski obostrzeń związanych z COVID-19, w Gliwicach odbyło się większość konkursów na stanowiska dyrektorów szkół. Konieczność ich organizacji wynika z przepisów Prawa Oświatowego. W tych, które się rozstrzygnęły, wygrali dotychczasowi dyrektorzy szkół.

Na okres pięciu lat - zgodnie z przepisami prawa - prezydent Gliwic Adam Neumann powierzy: Hannie Szczepaniak - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach, Małgorzacie Semik - stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach, Annie Krasowskiej - stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach oraz Dorocie Meryk - stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach.

Ponadto - w związku z nierozstrzygniętym konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach, prezydent powierzył stanowisko dyrektora Iwonie Burzyńskiej - dotychczasowemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach - Wilczym Gardle.

Niestety rozporządzenia MEN, które weszły w życie w związku ze stanem epidemicznym, uniemożliwiły kontynuowanie postępowań konkursowych. Na podstawie ich zapisów, prezydent Gliwic podjął decyzję o przedłużeniu Krzysztofowi Szczęśniakowi kadencji dyrektora  Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach o jeden rok.

Jednocześnie, również w trybie bezkonkursowym, w oparciu o szczególne zapisy rozporządzenia MEN w związku ze stanem epidemicznym, powołano - na okres jednego roku - dyrektorów  pozostałych gliwickich placówek.

W ostatnich dniach Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za politykę edukacyjną miasta, wręczyła Zarządzenia Prezydenta i spotkała się z przyszłymi dyrektorami:  Małgorzatą Bałutą, która od 1 września 2020 będzie pełnić funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach,  Dorotą Iwanek – obejmującą stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 14 w Gliwicach, Joanną Łomnicką-Łakomy - obejmującą stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 15 w Gliwicach oraz Joanną Sokołowską-Czarnecką  – obejmującą stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 w Gliwicach. 

Wręczenie Nominacji z rąk Prezydenta miasta Adama Neumanna, odbędzie się 1 wrzesnia 2020 o godz. 12:00 podczas inauguracji Roku szkolnego 2020/2021, która będzie połączona z oficjalnym otwarciem nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Gierymskiego 1 w Gliwicach.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie Edukacja w Gliwicach.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking