Stypendia szkolne. Złóż wniosek

Added: 16.07.2020 / Раздел: / pdf
dziecko przy biurku Fot. Pixabay

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że dostępne są już wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.Wnioski należy składać od 3 sierpnia do 15 września (uczniowie) lub do 15 października (słuchacze kolegium).

Wnioski, w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Górnych Wałów 9, mogą składać osoby, u których dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, nie przekracza 528 zł netto.

Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne są na stronie internetowej www.opsgliwice.pl w zakładce Formy Pomocy/Dziecko i Rodzina/Pomoc materialna o charakterze socjalnym. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking