Burza goniła burzę. Za gliwickimi służbami pracowity weekend

Обновлено: 29.06.2020 / Раздел: / pdf
burza fot. Freepik

Pogoda pożegnała rok szkolny z ultraprzytupem! Od piątkowego południa 26 czerwca do późnych godzin nocnych przez Gliwice przeszło około 7 burz podążających jedna za drugą. Mieszkańcy doświadczyli silnych ulew, gradobicia, lokalnych podtopień i gwałtownych porywów wiatru łamiących gałęzie i konary drzew. Strażacy interweniowali 65 razy.

Jak informuje Centrum Ratownictwa Gliwice, interwencje dotyczyły głównie pompowania wody – mieszkańcy zgłaszali liczne zalania piwnic, posesji, garaży i ulic. Podtopionych zostało też kilka mieszkań i restauracja. Piątkowe burze spowodowały także przybranie wód Kłodnicy. 26 czerwca o godz. 23.00 poziom wody w rzece wyniósł 239 cm, przekraczając stan alarmowy o 19 cm. Przyrost poziomu wody w ciągu 3 godzin wyniósł 111 cm.

Strażacy zmagali się również z usuwaniem połamanych konarów drzew – zarówno w poszczególnych dzielnicach Gliwic, jak i na autostradzie A4.

Bardzo trudna sytuacja związana była z podtopieniami prywatnych posesji na ul. Staromiejskiej i Kozielskiej – tam Państwowa Straż Pożarna poprosiła o wsparcie działań ratowniczych. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Gliwice funkcjonujące przy CRG sprowadziło koparkę do stworzenia odpływu wody napływającej z pobliskich pól i przekierowania jej do najbliższego rowu.

W trakcie gwałtownych opadów deszczu kanalizacja deszczowa w mieście nie była w stanie odprowadzać tak dużej ilości napływającej wody. Tym samym na przestrzeniach otwartych w miejscach niżej położonych powstawały tereny zalewowe. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najtrudniejsza sytuacja związana była ze spiętrzeniem wody na kracie wlotowej potoku Ostropka. Podtopiona była ul. Słowackiego – w najgłębszym punkcie ulicy było ok. metra wody. Niemniej jednak napływające ilości wody zostały zatrzymane na wysokości piekarni, co przyczyniło się do braku podtopień pobliskich TBS-ów oraz Szpitala Wielospecjalistycznego – podkreśla Tomasz Wójcik, dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice.

Do CRG w trybie alarmowym wezwani zostali pracownicy jednostki, którzy monitorowali miejsca newralgiczne w mieście (kraty na potokach, stałe punkty tworzenia się zalewisk, lokalizacje z interwencji). W działania ratownicze zaangażowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i pracownika Wydziału Gospodarowania Wodami UM w Gliwicach.

O prowadzonych działaniach w godzinach nocnych i zagrożeniu powodziowym na bieżąco informowano prezydenta Gliwic Adama Neumanna i jego zastępczynię Ewę Weber. W sobotę 26 czerwca w godzinach porannych prezydent Neumann wraz z pracownikami CRG uczestniczył w wizji lokalnej miejsc podtopionych oraz newralgicznej infrastruktury wodnej istotnej w ochronie przez powodzią.

podtopienia
Nocne podtopienia posesji. Fot. CRG
podtopienia
Fot. CRG
podtopienia
Fot. CRG
podtopienia
Fot. CRG
podtopienia Nocne podtopienia posesji. Fot. CRG
podtopienia Fot. CRG
podtopienia Fot. CRG
podtopienia Fot. CRG

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking