Dla pieszych i rowerzystów

Обновлено: 17.06.2020 / Раздел: / pdf
droga Fot. materiały ZDM w Gliwicach

W przyszłym tygodniu ma ruszyć budowa ciągu pieszo-rowerowego, który połączy Stare Gliwice i Brzezinkę. Będzie można z niego korzystać już od początku 2021 r.

Ciąg dla pieszych i rowerzystów będzie miał długość 350 m i szerokość 2,5 m. Od ruchu ulicznego będzie go separował pas zieleni. W pierwszej kolejności wykonawca wybuduje nasyp, na którym powstanie chodnik i droga dla rowerów. Całość uzupełni oświetlenie uliczne. Prace potrwają 7 miesięcy. Koszt robót oszacowano na ok. 1,8 mln zł. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking