Innowatorzy POSZUKIWANI!

Обновлено: 24.06.2020 / Раздел: / pdf
mężczyzna wskazujący palcem na żarówkę fot. Pixabay

Już po raz dwunasty Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska! Ideą Konkursu jest promowanie i nagradzanie najbardziej innowacyjnych podmiotów z województwa śląskiego.

Wyróżniane są te firmy i instytucje badawczo-rozwojowe, które podejmują się nowatorskich zmian wprowadzając najnowocześniejsze technologie, nowe produkty czy usługi i osiągają dzięki temu sukcesy biznesowe lub naukowe.

Dla kogo? Konkurs jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji:

  • oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
  • wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat, bądź rozwiązaniem gotowym do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego).

Przedmiotem zgłoszonego rozwiązania mogą być innowacje inkrementalne lub innowacje o charakterze radykalnym.  O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w czterech kategoriach:

  • mikroprzedsiębiorca;
  • mały przedsiębiorca;
  • średni przedsiębiorca;
  • instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Jak to działa? Komisja Konkursowa wyłoni czterech Zwycięzców, po jednym z każdej kategorii oraz może przyznać Wyróżnienia. Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione opinii publicznej na specjalnie zorganizowanej uroczystej Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości w drugiej połowie 2020 r. Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są nagrody. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), budżetu Państwa oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów.

Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.innowatorslaska.pl Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz : konkurs@gapr.pl lub zadzwoń: +32 33 93 153 (GAPR)

Konkurs jest objęty patronatem prezydenta Gliwic Adama Neumanna.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking