Konsultacje: Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania dla Miasta Gliwice

Обновлено: 02.06.2020 / Раздел: / pdf
architekci na budowie fot. Pixabay, CC0

Działając zgodnie z treścią art. 62 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1124 z późn. zm.) dokonuje się przedłożenia projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania  dla Miasta Gliwice do konsultacji z mieszkańcami.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w dziale Konsultacje społeczne.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking