Podziękujmy rodzinom zastępczym!

Добавлено: 29.05.2020 / Раздел:
rodzina Fot. Z. Daniec/ UM Gliwice

30 maja przypada w Polsce  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który przypomina w sposób szczególny o ludziach wielkiego serca, tworzących nowe rodziny dla dzieci osieroconych i pozbawionych właściwej opieki ze strony rodziców.

Gliwicki samorząd od lat promuje rodzicielstwo zastępcze i przekonuje gliwiczan, że warto dać ciepły dom dzieciom, dla których los był mniej łaskawy. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach popularyzuje tę formę niesienia pomocy.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Samorząd Miasta Gliwice składa wszystkich Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego.

Szczególnie w tym trudnym okresie epidemii dziękujemy za dobro, wyrozumiałość i zaangażowanie włożone w wychowywanie dzieci oraz stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu.

Życzymy siły, cierpliwości, wytrwałości w pełnieniu tej potrzebnej społecznie funkcji rodziny zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking