Znamy zwycięzców VII Dni Gliwickich Młodych Naukowców

Добавлено: 29.05.2020 / Раздел:
dzieci na warsztatach szkolnych

Pomimo znacznych ograniczeń związanych z epidemią, udało się dotrzeć do finału i wyłonić zwycięzców VII edycji Dni Gliwickich Młodych Naukowców.

LISTA LAUREATÓW

Dni Gliwickich Młodych Naukowców to realizowany od 7 lat projekt edukacyjny służący popularyzacji nauki wśród najmłodszych. Adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów najstarszych klas szkół podstawowych z Gliwic i powiatu gliwickiego. Projekt powstał z inicjatywy trzech gliwickich jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej na 6 w Gliwicach, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz V Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach przy współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach. Jego głównym celem jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań matematyką, naukami przyrodniczymi, a od dwóch lat również humanistycznymi. Ponadto stymulowanie ich do twórczej pracy, a także - w dalszej perspektywie - pomoc w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej i doskonalenie umiejętności autoprezentacji.

- Wieloetapowe działania, stanowiące podstawę tego projektu, ukierunkowane są na ucznia- badacza i ucznia-poszukiwacza, co z pewnością przyczynia się do bardzo dobrych wyników uzyskiwanych przez młodych gliwiczan w konkursach i olimpiadach, dzięki czemu nasze miasto plasuje się w czołówce regionu. Zamysłem przyświecającym organizacji Dni Gliwickich Młodych Naukowców, jest również promocja osiągnięć naszych  szkół i placówek oświatowych oraz zacieśnienie współpracy między nimi, a Politechniką Śląską  – mówi Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Najbardziej aktywni uczestnicy warsztatów oraz laureaci poszczególnych konkursów zostali nagrodzeni. Z oczywistych powodów dzieci nie mogły uczestniczyć w pełnych emocji pokazach i wystawach swoich prac. Dyplomy i nagrody dla uczestników i laureatów przekazane zostały do ich macierzystych szkół.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale Edukacja.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking