Prace idą zgodnie z planem

Обновлено: 28.04.2020 / Раздел: / pdf
ulica Fot. ZDM w Gliwicach

Trwają prace związane z przebudową i budową odcinka ul. Okrężnej w Gliwicach, który będzie częścią obwodnicy południowej Gliwic.

Realizowany układ drogowy pozwoli na łatwiejszą i bardziej bezpieczną komunikację terenów przemysłowych znajdujących się między ul. Pszczyńska i Bojkowską. Wraz z drogą powstaną nowe chodniki i droga rowerowa.
Tymczasem prace przy budowie obwodnicy południowej prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dobiegają końca roboty ziemne związane z budową kanalizacji deszczowej oraz budową i przebudową sieci podziemnych. Na całym odcinku drogowym wykonano już podbudowę i chodniki. Wytyczono również ślad drogi rowerowej.  Przed wykonawcą pozostaje budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Pszczyńskiej oraz przygotowanie stałej organizacji ruchu. Zakończenie prac planowane jest w czwartym kwartale bieżącego roku.

budowa
Fot. ZDM w Gliwicach
obwodnica
Fot. ZDM w Gliwicach
budowa Fot. ZDM w Gliwicach
obwodnica Fot. ZDM w Gliwicach

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking